Rabu, 16 April 2014

KIDD - RB/1/2014


KEM IBADAH DAN DAKWAH
DI MASJID JAMEK KAMPUNG NAKHODA
BATU CAVES, SELANGOR DARUL EHSAN
26. 27 & 28 MAC 2014


Rabu, 1 Mei 2013

HAJI IMDADULLAH MUHAJIR MAKKI [1233 - 1317 H / 814 - 1896 M]
HAJI IMDADULLAH MUHAJIR MAKKI
[1233 - 1317 H / 814 - 1896 M]


Kehidupan Awal

Haji Imdadullah Muhajir Makki dilahirkan di Nanauta, sebuah bandar di daerah Saharanpur di Uttar Pradesh, India pada hari Sabtu 22 Safar 1233 Hijrah / 31 Disember 1817 Masihi. Namanya “Imdadullah" bermaksud "Bantuan Allah". Beliau merupakan anak kepada Hafiz Muhammad Amin Rahmatullah Alaih dan keturunan latar belakang nenek moyang Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaih adalah Faruqi iaitu keturunan Hadhrat Umar Faruq Radhiyallahu ‘Anhu.
Beliau mempunyai tiga adik-beradik lelaki bernama Zulfiqar dan Fida Hussain yang lebih tua dari beliau, manakala Bahadur Shah ‘Ali masih muda dan mempunyai seorang adik perempuan bernama Bi Wazirun Nisa. Beliau membesar tanpa penjagaan keibuan kerana ibunya meninggal dunia ketika dia berusia tujuh tahun. Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaih memulakan pendidikan awal tetapi beliau memperoleh pendidikan yang sangat sedikit.
Apabila dilahirkan, bapanya Hafiz Muhammad Amin Rahmatullahi Alaih menamakan anaknya Imdad Hussain. Walaubagaimanapun, apabila Hadhrat Shah Muhammad Ishaq Muhaddits Dehlawi Rahmatullah ‘Alaih mendengar nama ini, beliau tidak suka dan menasihatkan beliau supaya ia ditukar kepada "Imdadullah" kerana Imdad Hussain bermakna bantuan Hussain sedangkan segala bantuan yang datang adalah daripada Allah. Jadi terdapat satu bentuk kesyirikan dalam nama asal beliau.
Beliau juga mengaitkan dengan nama "Khuda Bakhsh" dan "'Abdul Karim" kepada dirinya sendiri. Ada yang mengatakan namanya Imdadullah dan lain-lain mengatakan namanya Khuda Bakhash yang bererti pengurniaan Allah. Kedua-dua nama-nama ini adalah dekat dalam pengertian makna. Di sesetengah tempat beliau memanggil dirinya sebagai ‘Abdul Karim yang bererti hamba Allah Yang Maha Mulia.

Latar Belakang Pendidikan

Pada usia tiga tahun, beliau telah dihantar kepada Hadhrat Sayyid Ahmad Syahid yang telah memberikan kepadanya berkat Tabarruk. Apabila Hadhrat Imdadullah berumur tujuh tahun, ibunya Bibi Hasini meninggal dunia. Ibunya meninggalkan wasiat yang menyatakan,
"Hormati kehendak saya ini, tidak ada sesiapa pun yang harus menyentuh anak saya."
Kehendak itu dipatuhi dan kerana mematuhi wasiat tersebut pendidikan Hadhrat Imdadullah tidak mendapat perhatian ramai. Walau bagaimanapun, dia merindui untuk menghafal Al-Quran dan dia berbuat demikian tanpa dorongan luar dari sesiapa dan telah berjaya menyelesaikan tugas menghafal Al-Quran pada usia dua puluh tiga tahun. Pada usia 9 tahun, dia diiringi Hadhrat Maulana Mamluk 'Ali ke Delhi. Di sana, beliau belajar Ilmu Saraf dan Nahwu bahasa Arab bersama-sama dengan bahasa Parsi.
Beliau kemudiannya mengkaji kitab Mishkat Al-Masabih di bawah pengajaran Hadhrat Maulana Muhammad Qalandar Muhaddits Jalalabadi dan kitab Hisn Al-Hasin dan kitab Fiqh Al-Akbar di bawah Hadhrat Maulana ‘Abdur Rahim Nanatowi. Beliau juga mempelajari kitab syair puisi Hadhrat Maulana Rumi yang berjudul Matsnawi Ma'nawi di bawah Hadhrat Maulana Shah ‘Abdur Razzaq.
Apabila Haji Sahib berusia 16 tahun, beliau belajar Saraf, Nahwu, Sastera Farsi dan satu perempat daripada Mishkat Syarif oleh Maulana Mamluk Ali Sahib Rahmatullah Alaihi di Delhi. Haji Imdadullah Muhajir Makki tidak sempat belajar kitab Sahih Bukhari dan buku-buku Sihah Sittah yang lain, tetapi Allah Ta'ala memberkati Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaihi dengan Ilmu Laduni iaitu suatu bentuk pengetahuan dari Allah Ta'ala tanpa belajar. Inilah pelajaran yang dia telah terima.
Apabila Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaihi berbincang dengan Para ‘Ulama, dia akan menyelesaikan isu-isu rumit dengan pandangan bahawa Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya. Walaubagaimanapun, beliau tidak mengguna bahasa Istilahi iaitu istilah akademik.

Berbai’at Tariqat

Apabila beliau berumur 18 tahun dia telah mengambil Bai’at atas tangan Hadhrat Syaikh Maulana Nasiruddin Naqshbandi Sahib Rahmatullah Alaih yang merupakan pelajar dan menantu kepada Hadhrat Shah Ishaq Sahib Rahmatullah Alaih dari mana dia belajar Zikir Adzkar dan pelbagai amalan Ruhaniah Silsilah Naqshabandiyyah. Selepas hanya beberapa hari bersuhbat dengan gurunya, beliau telah diberikan Ijazat dan Khilafat. Apabila Maulana Nasiruddin Sahib Rahmatullah Alaihi meninggal dunia, Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaihi mencari orang lain untuk memberikan bimbingan dan nasihat dalam kehidupannya.
Selepas itu, dia telah melihat Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam mimpi. Di dalam mimpi ini dia meminta untuk Hadhrat Miyanji menerima Bai’at daripada beliau yang Hadhrat Miyanji telah lakukan. Seterusnya beliau belajar daripada seorang Syaikh terkenal dan pemandu Ruhani, Hadhrat Maulana Miyanji Noor Muhammad Rahmatullah Alaih. Haji Imdadullah Sahib mengambil Bai’at di tangannya. Selepas hanya beberapa hari, Ijazat dan Khilafat telah diberikan kepadanya sekali lagi.
Selepas kematian Hadhrat Mianji, Hadhrat Imdadullah menjadi terasing hingga membangunkan ketakutan dan kebencian orang. Dia telah menarik dirinya dari tengah-tengah orang ramai dan merayau di padang gurun Punjab. Dia pernah menahan diri dari makan sehingga ke lapan hari.
Selepas mengembara di padang gurun selama enam bulan, pada tahun 1260 Hijrah, Hadhrat Imdadullah sekali lagi menyaksikan Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam mimpi. Dalam mimpi ini, Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam berkata:
"Marilah kepada kami." Oleh itu, beliau telah diatasi dengan keinginan yang kuat untuk pergi ke Madinah.

Kesusahan Di Makkah Mukarramah

Pada usia 28 tahun Haji Imdadullah Rahmatullah Alaih pergi mengerjakan ‘Ibadat Haji. Pada 7 Disember 1845, beliau tiba di Bandares. Dari situ, beliau berlepas ke Arafat. Apabila dia sampai ke Makkah, beliau menghadapi banyak kesulitan.. Selama sembilan hari dia tidak mempunyai makanan sama sekali. Dia hanya bergantung hidup dengan meminum air Zamzam.
Badan beliau menjadi amat lemah. Apabila masuk hari kesepuluh beliau meminta bantuan dari orang yang dia tahu tetapi tiada sesiapa yang membantu beliau sehinggalah seorang hamba Allah datang dan memberikan 100 Riyal kepadanya. Semenjak dari bulan itu, pada setiap bulan dalam hidupnya beliau sentiasa mendapat 100 Riyal. Dia tidak pernah mengalami kesusahan selepas itu untuk mendapatkan keperluan beliau. Allah mengatur penghidupan hambaNya yang Salih dengan cara yang pelik.
Terdapat satu kejadian di mana empat orang bernama Muhammad yang pakar dalam bidang Hadits dan Tafsir iaitu Muhammad bin Jarir Tabari, Muhammad bin Harun, Muhammad bin Nasaf dan Muhammad bin Ishaq. Keempat-empat Muhammad dalam perjalanan dan telah terkandas. Mereka menjalankan undi di kalangan mereka bagi orang yang akan bertanggungjawab untuk menguruskan makanan. Nama Muhammad bin Ishaq keluar. Muhammad bin Ishaq tidak mengenali sesiapa pun, jadi dia melibatkan dirinya dalam Solat. Tiba-tiba, seorang datang di pintu dan dia memanggil Muhammad bin Jarir. Orang itu kemudian membentangkan lima puluh riyal untuk beliau bagi pihak gabenor Mesir. Beliau mengambil nama Muhammad bin Harun dan dibentangkan lima puluh riyal untuknya. Beliau memberi Muhammad bin Nasaf Zafar lima puluh riyal. Beliau juga memberi Muhammad bin Ishaq lima puluh riyal. Kemudian dia berkata bahawa gabenor Mesir telah tidur dan dalam tidurnya beliau telah diarahkan untuk membantu empat Muhammad yang terkandas.
Haji Imdadullah Rahmatullahi Alaihi juga telah terkandas. Dia mengatakan bahawa dia tahu bahawa ini adalah ujian dari sisi Allah. Jika anda sukakan Tanah Haram, anda perlu menjalani kesukaran dan kesusahan supaya anda membayar harga yang sepatutnya semasa berada di sana. Apabila dia kembali selepas Haji, hati dan fikiran beliau kekal kepada Masjid Al-Haram. Dia mempunyai keinginan membara untuk kembali ke Makkah Mukarramah. Apabila dia kembali dari Haji, beliau membuat suatu niat yang mantap bahawa satu hari nanti dia akan membuat Hijrah dan kembali ke Makkah Mukarramah.

Kerja Pergerakan Agama

Selepas selesai menunaikan Hajinya, Hadhrat Haji Imdadullah terus bersuhbat dengan Hadhrat Shah Ishaq Muhajir Makki dan Para Masyaikh lain bagi mendapatkan manfaat Ruhani daripada mereka. Hadhrat Shah memberitahunya bahawa selepas menziarahi Madinah dia harus kembali ke India. Hadhrat Sayyid Qudratullah Banarasi Makki menghantar beberapa murid untuk menemaninya ke Madinah. Selepas menziarahi kubur Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, dia menghasilkan limpahan Faidhz di Madinah.
Semasa di Madinah beliau menyatakan hasratnya untuk kekal di sana untuk bersuhbat dengan Hadhrat Shah Ghulam Murtaza Jhanjhanwi Madani, yang menasihatinya supaya bersabar untuk sementara waktu. Selepas beberapa hari, beliau kembali ke Makkah di mana beliau kekal untuk beberapa hari sebelum kembali ke India.
Selepas Hadhrat Haji Imdadullah kembali ke India, orang ramai mula untuk meminta beliau menerima Bai'at mereka tetapi dia dengan rendah hati menolak. Dia hanya mula menerima Bai’at ini apabila beliau benar-benar yakin bahawa ia adalah kehendak Allah. Walaupun dia menempuh melalui perjalanan Bai’at, namun kerinduan untuk berhijrah meningkat setiap hari.
Kemudian, telah berlaku pemberontakan pada tahun 1857. Selepas pergolakan ini, beliau mengucapkan selamat tinggal selama-lamanya untuk India. Beliau meninggalkan India melalui Punjab, melawat kubur orang-orang Salih di Hyderabad perjalanan. Selepas itu, beliau memulakan perjalanan dari Karachi untuk Mekah. Hadhrat Haji Imdadullah tinggal di Ribat Seth Ismail di Gunung Safa untuk beberapa ketika. Beliau meluangkan kebanyakan masanya dalam bersendirian dan Muraqabah dan beliau tidak banyak mengaitkan diri dengan penduduk Makkah. Walau bagaimanapun, semasa musim Haji, beliau akan berada di tempat awam sebagai mematuhi kehendak Para Jemaah Haji dari India yang datang untuk bertemu dengannya. Mempercayai bahawa Sunnah mewajibkan dia untuk berkahwin, Hadhrat Haji Imdadullah telah bernikah dengan Bi Khadijah pada 6 Februari 1866. Pada 1294 Hijrah, selepas desakan yang besar, para sahabatnya membelikan sebuah rumah di Harratul Bab untuk mereka.
Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullahi ‘Alaih adalah seorang syakhsiah yang hebat dan gelaran yang diberikan kepadanya oleh Para ‘Ulama kontemporari beliau sebagai "Syaikhul-Masyaikh" yang bermaksud Pemimpin Para Pemimpin-pemimpin. Beliau dihormati oleh Para ‘Ulama India dan Pakistan dan juga oleh Para ‘Ulama ‘Arab. Itulah sebabnya gelaran juga diberikan sebgai Syaikhul ‘Arab Wa ‘Ajam yakni pemimpin orang-orang Arab dan bukan Arab. Ketika Hadhrat Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaih kembali ke bandar di tempat yang berhampiran Thana Bhawan. Maulana Qasim Nanotwi Rahmatullah Alaih, Maulana Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah Alaihi dan ‘Ulamak lain yang kerap bersama Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaih telah mengambil Bai’at di tangannya.
Secara amnya apabila seseorang mendengar nama-nama Para ‘Ulama seperti Hadhrat Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaih, Hadhrat Maulana Qasim Nanotwi Rahmatullah Alaihi, Hadhrat Maulana Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah Alaih, seseorang akan berfikir bahawa mereka ini adalah orang-orang kudus yang besar yang hanya duduk di sudut Masjid. Itu bukan hal keadaan mereka. Mereka ini adalah personaliti yang mempunyai I'tidal lengkap yang sederhana dalam kehidupan mereka.
Haji Sahib menjadi sangat masyhur di dunia Arab. Terdapat kira-kira 500 atau lebih ‘Ulama yang telah mengambil Bai’at atas tangan Haji Imdadullah Sahib Rahmatullah Alaih. Apabila kita melihat kehidupan Para Akabirin, kita tidak mendapati begitu banyak ‘Ulama yang telah mengambil Bai’at apabila seseorang yang zahir dan nampaknya mempunyai pengetahuan tradisional yang sangat kecil.


Beberapa Ciri Khasnya

Salah satu kualiti yang sangat cemerlang beliau adalah bahawa dia seorang yang sangat memudahkan dan sangat toleran. Itulah sebabnya dalam majlis beliau orang-orang yang tidak mengikut Ahli Sunnat Wa Jamaat juga turut menghadiri majlis perhimpunannya. Beliau tidak pernah mengambil pandangan buruk ke atas mereka. Hanya kebimbangan beliau ialah Islah dan mengambil orang-orang dan membuat mereka lebih dekat dengan Allah.
Seorang yang sangat dekat dengan Haji Sahib Rahmatullah Alaih ialah Maulana Rahmatullah Kiranwi Rahmatullah Alaihi. Dia adalah seorang ahli pemidato yang sangat hebat dan pihak British juga mencari dia. Beliau juga telah melarikan diri dan sampai ke Makkah Mukarramah bersama dengan Haji Imdadullah Sahib. Ahmad Deedat Rahmatullah Alaih mendapat manfaat daripada buku Izharul Haqq karangan Hadhrat Maulana Rahmatullah Kiranwi Rahmatullah Alaih.
Terdapat Madrasah dinamakan Madrasah Saulatiyyah di Makkah Mukarramah. Saulatiyyah berasal dari perkataan Saulat. Apabila Maulana telah pergi ke Makkah Mukarramah beliau meminta beberapa orang untuk membantu mewujudkan Madrasah di Makkah Mukarramah. Jadi seorang wanita dari Calcutta bernama Saulat telah memberikan wang. Maulana menubuhkan Madrasah di Makkah Mukarramah dengan wang beliau dan itulah sebabnya mengapa Madrasah itu dinamakan Saulatiyyah. Maulana Rahmatullah Kiranwi Rahmatullah Alaih tinggal sangat dekat dengan Haji Sahib di Makkah Mukarramah dan di mana kedua-dua mereka meninggal dunia.

Perkahwinannya
Haji Sahib berkahwin pada usia yang sangat tua 55 tahun. Beliau berkahwin sebanyak tiga kali. Isteri pertama meninggal dunia. Isteri kedua adalah buta. Yang ketiga ialah seorang wanita yang mahu berkhidmat kepadanya. Tetapi, semua perkahwinan beliau adalah pada usia tua dan dia hanya berkahwin dengan niat bahawa seseorang tidak boleh menjadi Wali Allah yang sebenar selagi dia tidak bernikah. Nikah adalah penting. Oleh kerana ini, beliau berkahwin dengan Bi Khadijah pada 6 Februari 1866 / 1294 Hijrah. Mahar perkahwinan beliau adalah enam puluh riyal.

Kematiannya
Tubuh Haji Imdadullah adalah yang pendek, lemah kerana Mujahadah, Riyadhah dan kurang makan dan tidur. Dalam tahun-tahun terakhir badannya merosot ke tahap yang membawa kepada kematiannya. Setelah mencerahkan dunia gelap ini untuk tempoh 84 tahun, 3 bulan dan 20 hari, dia sampai kepada Mahbubnya pada masa Azan Fajar pada hari Rabu, 12 atau 13 Jamadil Ukhra 1317 Hijrah bersamaan 18 Oktober 1899. Menurut setengah riwayat, beliau wafat ketika berusia 81 tahun. Dalam pusakanya dia meninggalkan sebatang tongkat, dua pasang pakaian musim sejuk dan dua pasang pakaian musim panas. Beliau dikebumikan di Jannatul Ma'laa di samping kubur Maulana Rahmatullah Keranwi pengasas Madrasah Saulatiyyah di Makkah Mukarramah. Semoga Allah Ta'ala meningkatkan martabat Haji Sahib. Amin.

Karya Penulisannya

Dalam karya Hadhrat Haji Imdadullah terdapat beberapa buku yang ditulis oleh beliau. Ini masih boleh didapati dan yang disenaraikan di bawah ini:

1.      HASHIYAH MATSNAWI MAULANA RUMI - Ini adalah penjelasan dalam bahasa Parsi pada Matsnawi Ma'nawi oleh Hadhrat Maulana Jalalludin Rumi. Semasa hayat Haji Imadadullah hanya dua bahagian saja dicetak dan selebihnya telah dicetak selepas kematiannya.
2.      GHIZA-E-RUH (Penyuburan Ruh) - Beliau menulis buku ini dalam tahun 1264 Hijrah. Berkenaan Hadhrat Miyanji Nur Muhammad juga dibincangkan. Buku ini terdiri daripada 1600 ayat-ayat puisi.
3.      JIHAD-E-AKBAR (Jihad Terbesar) - Beliau mengarang kitab ini dalam tahun 1268 Hijrah. Kitab ini pada asalnya adalah sebuah karya berbahasa Farsi dalam puisi oleh pengarang lain. Hadhrat Haji Imdadullah telah menterjemahkan ke dalam bahasa Urdu. Kitab ini terdiri daripada 17 muka surat dengan 679 ayat.
4.      MATSNAWI TUHFAHTUL USHAQ (Matsnawi - Hadiah Untuk Kekasih) – Kitab ini terdiri daripada 1324 ayat-ayat puisi dan telah disusun pada tahun 1281 Hijrah.
5.      RISALAH DARD GHAMNAK (Risalah Sakit Kerisauan) - Ia terdiri daripada 5 halaman dengan 175 ayat.
6.      IRSHAD-E-MURSHID (Arahan Murshid) - Buku ini memperkatakan tentang amalan Wazaif, Muraqabat, Awrad dan Syajarah 4 Salasilah. Ia telah ditulis pada tahun 1293 Hijrah.
7.      DHZIYAUL QULUB (Kilauan Hati) - Buku ini adalah dalam bahasa Parsi. Hadhrat Haji Imdadullah menulis buku ini di Makkah Mukarramah pada tahun 1282 Hijrah atas permintaan Hadhrat Hafiz Muhammad Yusuf anak Hadhrat Hafiz Muhammad Zamin. Hadhrat Thanwi menulis dalam Malfuzat bahawa Haji Imdadullah telah berkata, "Saya telah memadamkan dua pertiga daripada Dhziyaul Qulub kerana saya dimaklumkan oleh Ilham Ilahi bahawa adalah tidak sesuai untuk mendedahkannya. Dalam dua pertiga tersebut telah dituliskan kesan Asyghal.
8.      WAHDATUL WUJUD
9.      FAISLAH HAFT MASALAH - Sebuah buku pada menjelaskan tujuh isu-isu kontroversi.
10.  GULZAR-E-MA'RIFAT
11.  IKLEELUL QURAN - Tafsir al-Quran dalam Arabi.

Himpunan sepuluh daripada hasil karya beliau telah dihimpunkan dalam sebuah kitab yang bernama Kulliyat Imdadiyyah.


HAJI IMDADULLAH MUHAJIR MAKKI RAHMATULLAH ALAIH

Beliau merupakan Syaikh ‘Arab dan ‘Ajam, mata air manfaat dan pengetahuan Ruhani, rumah haqiqat keruhanian dan kehalusan Ruhani yang misteri. Nama asal yang diberikan kepadanya oleh bapanya adalah Imdad Hussain. Walau bagaimanapun, Hadhrat Syaikhul Mashaikh Hadhrat Maulana Muhammad Ishaq Muhaddits Dehlawi Rahmatullah ‘Alaih yang telah melihat keajaiab dan kebolehan Ruhani beliau maka dinasihatkan agar menukarkan nama kepada Imdad Ilahi. Adalah atas sebab ini beliau dikenali dengan nama Imdadullah. Nama bapanya Hadhrat Hafiz Muhammad Amin Bin Syaikh Hafiz Buddha Bin Syaikh Hafiz Bulaqi Bin Syaikh ‘Abdullah Bin Syaikh Muhammad Bin Syaikh ‘Abdul Karim. Pada laras ke-55 nenek moyang keturunannya bertemu dengan Hadhrat Ibrahim Bin Adham yang juga nenek moyang keruhanian Hadhrat dalam Silsilah Ruhani. Walaupun ini adalah pandangan yang masyhur, namun Hadhrat Maulana Ashraf ‘Ali Thanwi telah membuktikan dalam kitab Tarjihur Raaji bahawa dalam keturunan Hadhrat ini terdapat Farkh Shah Faruqi tetapi tiada Hadhrat Ibrahim Bin Adham. Hadhrat Haji Imdadullah adalah keturunan Amirul Mukminin Hadhrat ‘Umar Bin Khattab Al-Faruq Radhiyallahu ‘Anhu. Dia adalah seorang pengikut Mazhab Hanafi dan merupakan seorang Imam Tariqat Tasawwuf.
Beliau dilahirkan pada hari Sabtu 22 Safar 1233 Hijrah di Nanaotah di daerah Saharanpur. Nanaotah adalah kira-kira 20 kilometer dari Saharanpur. Nanaotaoh adalah tempat asal datuk ibunya. Hadhrat Haji Imdaullah mempunyai dua abang bernama Zulfiqar anak sulung dan Fida Husain. Nama adik bongsu adalah Bahadur ‘Ali Shah. Beliau juga mempunyai adik perempuan bernama Bi Wazirun Nisa.
Pada usia 3 tahun Hadhrat telah dihantarkan ke pangkuan Hadhrat Sayyid Ahmad Syahid yang memberikannya dengan Bai’at Tabarruk. Apabila Hadhrat berusia 7 tahun, ibunya Bibi Hasini, anak perempuan Hadhrat Syaikh ‘Ali Muhammad Siddiqi Nanatowi meninggal dunia. Cintanya untuk Hadhrat begitu kuat hingga dia tidak boleh bertolak ansur walaupun dengan renungan sesiapa pun kepadanya. Oleh itu, dia telah membuat wasiat:
"Hormati wasiatku ini. Tiada siapa yang harus menyentuh anak saya ini. "
Berbangkit dari pematuhan ketat wasiat ini, pendidikan Hadhrat telah tidak begitu diberikan perhatian. Walau bagaimanapun, kerana dia telah ditakdirkan untuk satu hari menjadi panduan bagi manusia dan perantara ‘Ulum Batiniyyah dan menyimpan Asrar Ruhaniyyah, telah tertanam di dalam hatinya kerinduan semulajadi untuk menghafaz Al-Quran. Oleh itu walaupun ketiadaan galakan daripada orang lain, dia dengan kehendaknya sendiri telah menghafal Al-Quran. Walaupun banyak halangan, dia akhirnya menamatkan hafazan Al-Quran dengan bantuan Tuhan.
Pada 1249 Hijrah apabila Hadhrat berusia 9 tahun, beliau dengan disertai Hadhrat Maulana Mamluk ‘Ali telah pergi ke Delhi di mana beliau memulakan penghasilan ‘Ulum Zahiriyyah dari Para Masyaikh terkenal masa itu. Dia hanya bermula dengan beberapa kitab Farsi rendah dan buku-buku tatabahasa ‘Arab, apabila terdapat di dalam dirinya kerinduan untuk ‘Ulum Batiniyyah. Hubungan Allah adalah berbeza dengan orang yang berlainan.

Allah Ta'ala mengatur keadaan, cara dan kaedah untuk melaksanakan sesuatu tugas yang Dia bercadang mengenakan ke atas seseorang dan Dia kemudian mewujudkan keupayaan Taufiq pada orang yang mempunyai kesungguhan untuk melaksanakan fungsi tugas tersebut. Oleh itu, walaupun sebelum pencapaian Hadhrat dalam ‘Ulum Zahiriyyah, kerinduan yang kuat untuk ‘Ulum Batiniyyah dibangunkan di dalam dirinya.
Oleh itu pada usia 18 tahun, Hadhrat mengambil Bai’at dengan Hadhrat Maulana Syaikh Nasiruddin Naqshabandi. Beliau memperoleh darinya pelbagai Zikir Azkar Silsilah Nasqhabandi. Hadhrat Syaikh Nasiruddin adalah Khalifah Syaikhul Mashaikh Shah Muhammad Afaq serta pelajar dan anak menantu Penguasa Hadits pada masa itu Hadhrat Syaikhul Hadits Shah Muhammad Ishaq Muhaddits Dehlawi. Beliau juga mempunyai penghormatan dan berbangga menjadi pelajar Hafiz Hadits Shah ‘Abdul ‘Aziz.
Selepas hanya beberapa hari dengan Hadhrat Maulana Syaikh Nasiruddin Naqshabandi, jubah Khilafat telah diberikan kepada Hadhrat Haji Imdadullah. Beliau kemudian memulakan pengajian Mishkat Syarif di bawah Hadhrat Maulana Muhammad Qalandar Muhaddits Jalalabadi. Beliau juga, mempelajari Hisne Haseen dan Fiqh Akbar di bawah Hadhrat Maulana ‘Abdur Rahim Nanatowi. Kedua-dua Masyaikh tersebut adalah pelajar khas Hadhrat Mufti Ilahi Bakhsh Kandahlawi pengarang Bahagian Ketujuh Matsnawi Ma'nawi. Hadhrat Imdadullah mengkaji Matsnawi Ma'nawi yang merupakan khazanah ilmu Ma'rifat di bawah Hadhrat Shah ‘Abdur Razzaq yang belajar di bawah Maulana Abul Hassan Kandahalawi yang telah diperolehi dari bapanya Hadhrat Mufti Ilahi Bakhsh. Hadhrat Mufti telah memperoleh pengetahuan berkenaan Matsnawi dalam Alam Mimpi dari penulis Matsnawi iaitu Hadhrat Maulana Rumi sendiri yang juga telah melantik Hadhrat Mufti Sahib untuk menyusun Daftar Ketujuh Matsnawi.
Hadhrat telah membuat kajian Matsnawi sebagai satu amalan tetap. Hadhrat Haji Imdadullah dengan hati yang sudah disucikan dan dihiaskan telah mendapat manfaat dari kajiannya itu berbagai perhiasan indah harta perbendaharaan rumah Ma'rifat sebagaimana Matsnawi di bawah pengawasan pihak berkuasa yang mulia telah mengurniakan mengenai perkara ini kepada Hadhrat Mufti Sahib. Akibat dari kajiannya juga ialah peningkatan yang berterusan dalam keamatan kerinduan yang membakar beliau untuk mencapai kasih Ilahi.
Di puncak kegelisahannya, beliau telah dirahmati dan dihormati dengan nasib untuk melihat Rasulullah (صلى الله عليه وسلم) dalam mimpi yang telah diterangkan dalam bahagian ini berurusan dengan Hadhrat Miyanji. Ia adalah atas dasar mimpi ini yang Haji Imdadullah berbai’at dengan Hadhrat Miyanji. Hanya selepas beberapa hari di majlis Suhbat dengan Hadhrat Miyanji, jubah Khilafat telah diberikan kepadanya. Setelah diberikan Khilafat itu, Hadhrat Miyanji menguji Haji Imdadullah dengan satu ujian akhir. Oleh itu dia bertanya kepada beliau,
"Adakah anda ingin Taskhir atau Kimiyyah?" (Taskhir adalah ilmu pengetahuan tentang kuasa untuk menundukkan dan mengawal fikiran orang lain, manakala Kimiyyah adalah ilmu Al-Kimia untuk mengubah logam menjadi emas). Apabila mendengar pertanyaan ini, Haji Imdadullah menangis dan berkata,
"Keinginan adalah hanya untuk Mahbub Haqiqi iaitu Allah Ta'ala Cinta Sebenar. Saya tiada ingin untuk apa-apa di dunia ini."
Sebagai tindak balas kepada jawapan ini, Syaikhnya dalam keadaan gembira telah memeluk beliau dan memandikan dia dengan Doa yang banyak. Rantaian limpahan Faidhz berterusan sehingga 1296 apabila bayang-bayang Ruhani Hadhrat Miyanji telah meninggalkan Dunia ini.
Selepas pemergian Hadhrat Miyanji dari Dunia ini, suatu hal keadaan yang menyerap telah mengatasi diri Haji Imdadullah. Akibatnya, beliau membangunkan ketakutan dan kebencian kepada orang ramai. Dia telah menarik dirinya dari tengah-tengah orang ramai dan merayau dalam keadaan liar gurun Punjab yang menjadi rumahnya. Kasih sayang dan ketaatan beliau untuk Sunnah kefaqiran dan kemiskinan menjadi ciri-ciri utama di dalam dirinya. Dia akan menahan diri dari makan sehingga lapan hari. Tidak sebutir makanan pun masuk ke dalam kerongkongnya dalam tempoh kebuluran diri. Hadhrat berkata,
"Sekali, di sebuah selat yang mengerikan, saya bertanya kepada seseorang untuk pinjaman. Walaupun dia mempunyai keupayaan untuk memajukan pinjaman, dia menolak." Pada mulanya Hadhrat telah sedikit terjejas oleh penolakan ini. Bagaimanapun, beliau cepat memahami bahawa apa yang telah berlaku adalah perbuatan Pengendali sebenar iaitu Allah Ta'ala, oleh itu kesedihannya yang sedikit telah digantikan dengan keseronokan.
Selepas itu, bermulalah kejadian Mubashirat yakni mimpi yang benar. Pada satu ketika dia melihat dalam mimpi bahawa Hadhrat Jibrail dan Hadhrat Mikail yang melambangkan hadiah ketuhanan tentang ‘Ilmu pengetahuan, bimbingan Hidayat dan limpahan rezeki. Dalam hal ini Hadhrat Nanatowi telah berkata bahawa Hadhrat Haji Imdadullah Sahib adalah pengeluar Para ‘Ulama.
Akhirnya setelah 6 bulan mengembara di padang pasir, pada tahun 1260 Hijrah Hadhrat diberkati sekali lagi dengan melihat Rasulullah (صلى الله عليه وسلم) di dalam mimpi. Nabi Muhammad Rasulullah (صلى الله عليه وسلم) berkata: "Marilah kepada kami." Secara diam-diam, Hadhrat telah diatasi oleh keinginan yang kuat untuk pergi ke Madinah Munawwarah. Akhirnya pada 8 Dzul Hijjah 1261 Hijrah, beliau mendarat di Bandares yang merupakan pelabuhan dekat dengan Jeddah. Dari sana dia ditolak terus ke ‘Arafat. Setelah selesai Haji beliau kekal dalam majlis Suhbat Hadhrat Shah Ishaq Muhajir Makki dan lain-lain Masyaikh serta mendapatkan manfaat Ruhani daripada mereka. Sebahagian daripada nasihat yang Hadhrat Shah Ishaq Sahib berikan kepadanya ialah,
"Anggaplah diri anda sebagai yang paling rendah dalam seluruh penciptaan. Pantang makanan Haram dan Mushtabah adalah sangat penting, seketul makanan yang Haram atau Mushtabah pasti membahayakan."
Hadhrat Shah Ishaq Sahib mengarahkan beliau untuk melihat dalam Muraqabah,
"Apa, adakah anda tidak tahu bahawa Allah melihat?"
Hadhrat Shah Sahib telah dimaklumkan oleh Hadhrat Haji Imdadullah bahawa selepas ziarah Madinah Tayyibah, dia akan kembali ke Hindustan. Beliau menambah,
"Insya Allah, selepas pemutusan semua hubungan anda akan datang lagi. Kemudian anda akan kekal." Hadhrat Sayyid Qudratullah Benaresi Makki yang terkenal dengan Karamatnya telah menghantar beberapa muridnya untuk menemani Hadhrat Haji Imdadullah ke Madinah Munawwarah dengan arahan,
"Bawa dia dengan cermat dan bawa dia kembali ke sini."
Akhirnya keinginannya telah dipenuhi. Selepas menziarahi Maqam Suci Rasulullah, beliau menerbitkan Fuyudhz di tempat yang suci. Semasa di Madinah, ketika dalam Muraqabah di Raudhah iaitu kawasan yang dikenali sebagai taman daripada taman-taman Syurga Jannah iaitu kawasan di antara Maqam Kubur Suci yang diberkati dan Mimbar, beliau diberi penghormatan untuk menziarahi Rasulullah (صلى الله عليه وسلم) yang meletakkan satu serban di atas kepalanya.
Ketika di Madinah, Hadhrat menyatakan hasrat beliau untuk hidup di Madinah Munawwarah kepada Hadhrat Shah Ghulam Murtadhza Jhanjhanwi Madani yang juga menasihati beliau supaya bersabar untuk sementara waktu, kerana dia akan kembali dengan izin Allah. Selepas beberapa hari, dia kembali ke Makkah Mukarraamah. Di sini dia tinggal beberapa hari sebelum kembali ke Hindustan.
Pada tahun 1296 Hijrah selepas kembali ke Hindustan, para pencari dan Talibin Suluk berkeras hendak berbai'at kepada Hadhrat Haji Imdadullah. Walau bagaimanapun, beliau dengan merendahkan diri telah menolak dengan baik. Tetapi arahan daripada pilihanNya yang memaksa dirinya untuk mengemukakan kepada kehendak Para Talibin. Oleh itu bermulalah proses amalan Bai’at. Hanya setelah beberapa hari, kakak iparnya bermimpi melihat Rasulullah (صلى الله عليه وسلم) berkata:
"Bangunlah! merupakan sediakan makanan kepada tetamu Imdadullah ini yang merupakan Para ‘Ulama."
Antara ‘Ulama yang pertama yang menjadi murid Hadhrat Haji Imdadullah adalah Hadhrat Maulana Rashid Ahmad Gangohi. Dia berbai’at dalam tahun 1263 Hijrah. Beberapa hari selepas itu diikuti Hadhrat Maulana Qasim Nanatowi pengasas Darul ‘Ulum Deoband. Adalah mengejutkan bahawa Hadhrat Nanatowi adalah hamba yang berkhidmat kepada Hadhrat Haji Imdadullah sebelum Hadhrat Gangohi. Pada masa itu Hadhrat Gangohi tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan Hadhrat Haji Sahib. Apabila kadang-kadang Ustaz mereka akan melangkau pelajaran Sahih Muslim disebabkan kedatangan Hadhrat Haji Imdadullah Sahib, Hadhrat Maulana Gangohi akan berkata,
"Tuan Haji Sahib yang baik telah dating, maka pelajaran kita telah ditutup." Kata-kata ini dikatakannya sebagai suatu sindiran. Hadhrat Nanatowi bertindak balas berkata,
"Oh! Jangan berkata demikian. Beliau amat suci dan antara orang pilihan."
Tambahan pula Haji Imdadullah telah memberikan Khilafat pertama kepada Hadhrat Gangohi ketika berada di Thana Bhawan pada tahun 1266 Hijrah manakala Hadhrat Nanatowi memperolehi Khilafat semasa bersama Hadhrat Haji Imdadullah semasa menunaikan Haji di Makkah kira-kira pada tahun 1282 Hijrah. Apabila kedua-dua ‘Ulama terkemuka berbai’at kepada Hadhrat Haji Imdadullah Sahib, Para ‘Ulama lain juga berpaling ke arah beliau. Antara Para ‘Ulama yang memasuki Silsilah di tangan Haji Imdadullah adalah seperti berikut:

1.      Maulana Abdur Rahman Kandhalawi
2.      Maulawi Muhammad Hasan Panipati
3.      Hadhrat Maulana Muhammad Yaqub - Mudarris pertama Deoband
4.      Hafiz Muhammad Yusuf Bin Hafiz Muhammad Zamin
5.      Maulana Hakim Gumushanawi Rampuri
6.      Maulana Faizul Hasan Saharanpuri dan Para ‘Ulama kanan yang lain.
Semangat dan kerinduan yang semakin meningkat hari demi hari adalah terhasil di dalam dirinya keinginan untuk berhijrah. Walaubagaimanapun, memandangkan pergerakan Para Akabir adalah tertakluk kepada arahan, hasrat ini kekal sebagai keinginan yang membakar dalam hatinya. Kebetulan, pemberontakan terhadap British berlaku pada tahun 1276 Hijrah /1857 Masihi. Selepas pergolakan ini, Hadhrat Haji Imdadullah Sahib menawarkan selamat tinggal selama-lamanya untuk Hindustan.
Karamat yang terbit daripada Hadhrat Haji Imdadullah adalah begitu banyak yang di luar skop buku ringkas ini namun tidak pula menghairankan kerana Karamat tidaklah dilihat sebagai sesuatu yang istimewa oleh Para Ahlullah Auliya Allah. Malah setiap perbuatan mereka adalah Karamat. Oleh itu, perbahasan berkenaan Karamat beliau ditinggalkan. Sesiapa yang berhasrat untuk mengetahui tentang Karamat ini perlu merujuk kepada karya Karamaat-e-Imdadiyyah dan Kamalat-e-Imdadiyyah yang merupakan karya-karya tulisan Hadhrat Maulana Ashraf Ali Thanwi. Walaupun dalam buku-buku ini, beliau telah mengukuhkan lautan di dalam cawan, ianya bagaimanapun adalah limpahan kekurniaan. Walaubagaimanapun, ini merupakan hasil kerja Hadhrat Thanwi, maka ia sudah pasti boleh dipercayai. Juga dalam Shamaim-e-Imdadiyyah yang boleh ditemui beberapa kisah Karamaat dan anekdot Hadhrat Haji Imdadullah Sahib.
Seorang lelaki telah melihat dalam mimpinya bahawa Hadhrat Haji Imdadullah Sahib memakai Jubah Mubarak Rasulullah (صلى الله عليه وسلم). Hadhrat Maulana Muhammad Qasim berkata bahawa mimpi tersebut adalah jelas dan tidak memerlukan tafsiran. Hadhrat Haji Imdadullah Sahib telah dihiaskan dengan jubah Syari’at dan Tariqat.
Hadhrat Haji Sahib meninggalkan Hindustan melalui Punjab. Dalam perjalanannya beliau melawat kubur Para Auliya di Hyderabad, Sindh. Beliau memulakan perjalanan di Karachi untuk ke Makkah Mukarramah. Untuk beberapa hari beliau tinggal di Ribat Seth Ismail di Gunung Safa. Beliau menghabiskan kebanyakan masanya dalam bersendirian dan Muraqabah bermeditasi, oleh itu dia tidak mempunyai kesempatan untuk mengaitkan diri dengan banyak bersama penduduk Makkah. Walaubagaimanapun, pada hari-hari Haji disebabkan kehendak penganut Tariqat yang dahaga dating dari Hindustan untuk bertemu dengannya, maka Hadhrat Haji Imdadullah akan berada di khalayak umum.
Selepas beberapa lama telah berlalu dalam keadaan ini, arahan dari pilihanNya telah menarik perhatiannya kepada haqiqat bahawa seorang ‘Arif tidak akan meninggalkan mana-mana Sunnah Nabi (صلى الله عليه وسلم), oleh itu nikah adalah juga penting. Pada ketika kesendiriannya itu Hadhrat telah tidak berminat untuk perkahwinan. Tetapi, kerana arahan ini dia telah berkahwin dengan Parindra Khadijah anak perempuan Haji Shafa'at Khan Marhum Rampuri pada 21 Ramadhan Mubarak 1282 Hijrah. Ibu bapanya sudah meninggal dunia. Mahar yang telah ditetapkan adalah 60 Riyal bersamaan sebanyak 125 Rupee atau lebih sedikit.
Pada 1294 beberapa Khuddam Hadhrat Haji Imdadullah, selepas desakan yang agak besar telah membeli untuk Hadhrat sebuah rumah di Harratul Bab. Hadhrat Haji Imdadullah yang berkilauan jantung dan hatinya sentiasa menganggap dirinya sebagai musafir di tempat sementara ini tidak suka mengambil rumah, tetapi desakan Para Khuddam yang memaksa beliau menerima hadiah itu.

Hadhrat Haji Sahib yang tubuhnya pendek dan agak lemah kerana Mujahadat, Riyadhat, pengurangan makanan dan tidur telah melemahkan tubuhnya sehinggakan menjelang akhir hayatnya menjadi sukar bagi beliau untuk bertukar sisinya.
Hadhrat Aqdas Maulana Ashraf Ali Thanwi menyatakan dalam Malfuzatnya perihal Ma'mulat amalan kebiasaan Hadhrat Haji Imdadullah Sahib adalah tinggal berjaga pada waktu malam. Ini adalah semasa Hadhrat Haji Imdadullah Sahib berada di Hindustan. Hadhrat Thanwi meriwayatkan ini berdasarkan satu riwayat Hadhrat Hafiz ‘Abdul Qadir yang merupakan pelajar dan murid Hadhrat Haji Imdadullah Sahib. Perkataan Hadhrat Thanwi adalah:
"Selepas Isyak, Hadhrat pertama sekali diletakkan di atas katil itu. Semua yang hadir melihat Hadhrat, keluar untuk tidur selepas Isyak. Selepas semua ahli jemaah Solat telah meninggalkannya, Hadhrat akan mengarahkan pembantunya untuk menutup pintu Khanqah. Dia kemudiannya akan menebarkan sejadah di dalam masjid dan menjadi leka dalam Zikrullah. Menurut Hafiz Sahib, Hadhrat Haji Imdadullah Sahib akan tidur untuk sementara yang sangat singkat. Apabila Hafiz Sahib membuka mata, dia akan melihat Hadhrat dalam Masjid yang asyik dalam Zikir. Dia tidak pernah terlepas walau sehari pun tidak ada berlalu hari tanpa dia menangis dan membaca puisi dengan hati yang sedih."
Setelah mencerahkan dunia yang gelap ini untuk selama 84 tahun 3 bulan dan 20 hari, dia sampai Mahbub yang dikasihi pada masa Azan Fajar hari Rabu 12 atau 13 Jamadil Akhir 1317 Hijrah, memberikan penduduk dunia kesedihan daripada pemisahan itu. Beliau dikebumikan di Jannatul Ma'la,  Makkah Mukarramah di samping kubur Hadhrat Maulana Rahmatullah Keranwi, pengasas Madrasah Saulatiyyah di Makkah Mukarramah.

Diterbitkan oleh: The Majlis.net
Diterjemahkan oleh: Naqshabandi Akademi Quran Sunnah Hadits

 

Ahad, 14 April 2013

Tariqat Tasawwuf dan Syari'at Menurut Hadhrat Mujaddid Millat Hakimul Ummat Maulana Ashraf Ali Thanwi Quddisa Sirruhu


 TARIQAT TASAWWUF MENURUT SYARI'AT

Tariqah dan Tasawwuf telah disalah-ertikan secara meluas dan telah dipersembahkan secara salah. Di Barat ianya dianggap sebagai ajaran yang terbit daripada amalan penafian diri dan ajaran Kristian. Di Timur ianya dianggap sebagai ajaran yang terbit daripada ajaran Jogi Hindu. Haqiqat yang sebenar bahawa ianya terbit daripada ajaran Al-Quran dan Hadits tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ini adalah tugas yang telah dilaksanakan oleh Hadhrat Mujaddid Millat Maulana Ashraf Ali Thanwi Rahmatullah 'Alaih, seorang pembaik-pulih dalam bidang Tasawwuf yang terhebat dalam sejarah Islam. Kebanyakan karya penulisannya adalah dalam bahasa Urdu dan kerja-kerja yang telah dilakukan perlu disebarkan ke dalam bahasa-bahasa lain seperti Inggeris, Arab, Melayu dan lain-lain. Ini adalah suatu usaha yang tidak seberapa untuk membawa ajaran Tasawwuf yang benar buat pertama kalinya dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan ianya dapat digunakan oleh semua orang-orang yang berkehendak.

Kitab ini adalah berdasarkan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Hadhrat Mujaddid Millat Maulana Ashraf Ali Thanwi Rahmatullah 'Alaih dalam bidang Tasawwuf dan Suluk yang mana merupakan pusat pembaharuan dan pemulihan yang khusus. Ceramah-ceramahnya, Malfuzatnya dan banyak penerbitannya telah memaparkan haqiqat sebenar dan kepentingan Tariqat. Seseorang yang menuruti Tariqat hendaklah mematuhi arahan-arahan. Takrif pengenalan berkenaan Tariqat telah dipermudahkan dan Ahwal yang tersembunyi telah diperjelaskan. Akhlaq yang baik dan buruk diperbincangkan dan untuk mencapainya dan pertahanan serta penyembuhannya telah dipersembahkan. Bagi Para Salikin yang menempuh Suluk untuk memperbaiki Akhlaq kelakuan moral dan Tazkiyah Nafs yakni penyucian hawa nafsu, prinsip-prinsip telah dibina berdasarkan Al-Quran dan Hadits.

Sumber bagi kitab ini adalah berdasarkan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Hadhrat Maulana Thanwi Rahmatullah 'Alaih dalam bahasa Urdu seperti Nashrut-Tib, At-Takashuf, Bawadirul Nawadir, Al-Badayeh, Ashrafus Sawanih, Ifadata Yaumiyah, Kamalat Ashrafiyah, Tarbiyatus Salik, Ashraful Masail, Masailus Suluk, Anfas Isa dan kitab Basair Hakimul Ummah oleh Hadhrat Maulana Abdul Hayy dan Syari'at Wa Tariqat oleh Hadhrat Maulawi Muhammad Din.

*******

Menurut kenyataan Hadhrat Maulana Sulaiman Nadwi Rahmatullah 'Alaih berkata, Hadhrat Maulana Thanwi adalah seorang dari 'Alim 'Ulama yang tinggi ilmunya, seorang yang mengetahui seluruh kandungan Al-Quran dengan hatinya, seorang Qari yang baik bacaan Al-Qurannya, seorang Professor, seorang pentafsir Al-Quran dan seorang Syaikhul Hadits, seorang Faqih, seorang penceramah, seorang Sufi, seorang yang dapat menyelesaikan masaalahnya, seorang pentadbir, seorang penerbit, seorang tokoh kesusasteraan dan seorang Syaikh Tariqat, dan beliau telah menggunakan seluruh keupayaannya untuk melakukan pembaharuan dna pembaik-pulihan dalam bidang Tasawwuf. Kelayakannya dalam pendidikan dan pengamalan telah diberikan kepadanya untuk kesempurnaan. Tasawwuf yang pada masa itu telah dipenuhi dengan perkara Bida'ah dan telah digerakkan oleh orang-orang yang Ahli Dunia. Ianya telah dibataskan bagi sebahagian idea pemikiran falsafah dan idea-idea Wahdat Wujud dan Wahdat Syuhud yang tidak dapat difahami. Tasawwuf telah dipenuhi dengan berbagai perkara Bida'ah. Syari'at dan Tariqat telah dianggap sebagai dua khemah yang berlainan dengan cubaan untuk menafikan antara satu dengan yang lain. Para Sufi yang umum telah berpegang dengan beberapa kenyataan dan beberapa prinsip dan amalan Bida'ah yang telah dianggapkan sebagai Tariqat.

Keluarga Para Sufi dan singgahsana keturunannya telah memberikan contoh yang buruk terhadap Rahmat dan kurniaan Allah. Khanqah hanya mengendalikan sambutan Urs dan membacakan Al-Fatihah dan menyanyikan lagu-lagu, tarian-tarian dan Qawwali. Pada hari-hari yang tertentu sebahagian orang akan membacakan Al-Fatihah dan memakan manisan dan menjerit Hu Haqq kepada seorang penyayi dan syair-syair berkenaan Wahdat Wujud dibacakan dan dijeritkan terhadapnya. Terdapat beberapa rahasia yang diulang-ulang tanpa diketahui maksudnya dan tanpa diamalkannya. Kepercayaan 'Aqidah Islam yang sebenar, 'Ibadat dengan cara yang betul, menghidupkan amalan Sunnah dan kebajikan, hak-hak Islam dan tanggungjawabnya sedang lenyap dari berbagai arah. Para 'Ulama yang Zahir jahil berkenaan perkara yang Batin dan dengan demikian mereka tidak didengari oleh Para Sufi.

Tidak boleh kita katakan bahawa Para 'Ulama Haqq dan Para Sufi yang sebenar tidak wujud sama sekali. Pada tempat-tempat yang tertentu, limpahan rahmat mereka adalah begitu jelas sebagaimana jelasnya ajaran-ajaran mereka tetapi ini adalah untuk orang-orang tertentu yang khusus terpelajar dan terlatih, namun Tasawwuf tidak ditampilkan dalam bentuk penulisan kitab atau kajian atas permasalahan yang timbul atau keterangan-keterangan yang dapat dibandingkan dengan kenyataan Al-Quran dan Sunnah atau ajaran-ajaran yang dibandingkan dengan Para Awliya yang tulin. Tiada sebarang usaha untuk mengalihkan kesalahfahaman atau salah dalam memberikan pengajaran dalam pendidikan Para Sufi, dan tiada sebarang institusi yang menyediakan latihan kepada para pelajar untuk menghindarkan segala kesukaran dalam bidang Tasawwuf. Juga tiada suatu kerusi ceramah di mana Fiqh, Tafsir dan Hadits diajarkan secara bersama-sama dengan penyembuhan penyakit-penyakit hati yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadits, juga tiada sesiapa pun yang mengatakan bahawa Allah telah berfirman dan Hadhrat Baginda Nabi telah bersabda pada sebelah tangannya manakala melaksanakan khidmat dan menuruti Sunnah pada sebelah tangannya yang lain. Daripada tiang rukun Solat, Puasa Zakat, Haji dan sebagainya serta Haqiqat pekerjaan Qalb dan Ruh diperkhabarkan. Allah Ta'ala telah melantik Hadhrat Mujaddid Millat Maulana Ashraf Ali Thanwi Sahib Rahmatullah 'Alaih untuk tugas ini dan telah mengambil daripada beliau kerja ini yang telah lama ditinggalkan tanpa dilaksanakan selama berkurun-kurun.

*******

Institusi Khanqah beliau telah menjadi sebuah organisasi masyhur ke seluruh dunia yang seterusnya telah menjadi sebuah Universiti yang menawarkan pengajian Islam di mana permasalahan rumit diselesaikan dan di mana Al-Quran dan Hadits diajarkan dan latihan amali berkenaan akhlak dan tingkahlaku juga diberikan. Institusi ini telah menjadi Darul Ifta di mana masalah Fiqah terkini diselesaikan dan latihan diberikan untuk peningkatan Ruhaniah, penyucian diri dan sikap. Dari sini, antara yang menjadi graduan adalah Para 'Ulama dan Para Masyaikh Tariqat. Tempoh masa beliau memberikan ceramah dan khutbah adalah selama empat puluh tahun.

Terdapat dua musuh utama Islam dan oleh kerana pemerintahan Inggeris, falsafah, tamadun kebudayaan dan cara hidup Barat telah merebak dengan pantas. Lingkungan perniagaan dan keusahawanan, lingkungan kerajaan dan pemerintahan dan lingkungan orang awam telah dipengaruhi oleh mereka. Sebagai natijah kerana mengabaikan pendidikan Agama Islam di kalangan orang Muslim, cara hidup yang bebar mulai menular di kalangan mereka. Secara umumnya, kehebatan Islam telah terhapus daripada hati mereka. Pencapaian Duniawi oleh Barat dalam budaya dan tamadun telah mempengaruhi mereka dan telah membawa mereka semakin dekat kepada kejahilan terhadap Agama mereka, bahkan menganggap Agama adalah penghalang untuk mencapai kemajuan. Fikiran terbuka para pendokong Barat merasakan bahawa pada hari ini dan zaman ini adalah mustahil untuk mengamalkan Syari'at Islam, khasnya dalam cara hidup dan akhlak moral.

Inilah antara musuh Islam yang utama yang telah ditentang oleh Hadhrat Mujaddid Thanwi Rahmatullah 'Alaih dengan menyebarkan idea-idea pemikirannya dengan penuh semangat, telah menyampaikan ceramah-ceramahnya yang kemudian telah diterbitkan dan beliau telah menulis banyak kitab-kitab seperti Bahisti Zewar, Intibahat Mufidah, Furu'ul Iman, Islahul Khayal, Hayatul Muslimin, Adabul Mu'asyarat, Islami Haqiqi, Mahasin Islam, Da'watul Haqq dan banyak lagi. Sumbangan beliau telah membawa suatu revolusi di kalangan Umat Muslimin dan mereka telah menerima kembali ajaran-ajaran Islam. Di kalangan orang-orang yang berpendidikan Inggeris seperti Para Pakim, Para Peguam, Para Majistret dan ramai lagi telah menerima ajaran-ajaran Hadhrat Mujaddid Millat dan sebahagian karangannya telah dijadikan sebagai Majazi Suhbat. Adalah telah dibuktikan bahawa dalam apa jua bidang kehidupan, seorang Muslim boleh menjadi seorang yang beragama.

Satu lagi musuh Islam yang begitu membimbangkan Hadhrat Mujaddid Thanwi Rahmatullah 'Alaih adalah hal keadaan Tasawwuf yang telah diasingkan daripada Al-Quran dan Sunnah dan berdasarkan amalan yang bukan Islami dalam mana ramai orang awam yang berfikiran Agama telah terlibat dengan secara buruknya. Sebagaimana dinyatakan di dalam kitab ini, beliau telah menghidupkan kembali Tasawwuf atas kefahaman Al-Quran dan Sunnah dan telah menjadikan ianya sebagai suatu bahagian yang penting daripada ajaran Agama. Seluruh lima cabangan Syari'at telah kembali dihidupkan.

*************
ADAB BAI'AT KERUHANIAN

Pada zaman dan hari ini, untuk menyempurnakan akhlak dan penyucian jiwa terdapat pembaharuan dalam pengajaran dan latihan Riyadhah. Menurut Quran dan Sunnah bagi Para Penuntut jalan Tariqat, pengajaran dan latihan Riyadhah adalah sesuatu yang perlu bagi setiap kategori penuntut untuk berjaya dalam tempoh yang singkat.

Allah telah menganugerahkan kepada Hadhrat Mujaddid Thanwi suatu pandangan Basirah dalam melihat kepada permasalahan Suluk yang beliau pernah berkata bahawa dengan Rahmat Allah, daku telah diberitahu suatu rawatan yang mudah dan ilmu pengetahuan ke dalam batin penyakit yang tersembunyi yang daku tidak melakukan kesilapan dan apa sahaja yang telah ditetapkan adalah benar dan berguna. Semuanya ini adalah kerana doa Guruku Hadhrat Haji Imdadullah Sahib Rahmatullah 'Alaih. Daku telah memberikan sepenuh tumpuan terhadap membaikpulih akhlak tingkahlaku. Apabila akhlak adalah baik, maka amalan akan menjadi baik dengan sendirinya. Hadhrat Mujaddid telah berkata bahawa Azkar mengingati Allah adalah berguna dan hebat tetapi kemiskinan akhlak dan amalan kebajikan adalah hijab yang menghalang tersebarnya pengaruh-pengaruhnya di dalam jiwa. Jika akhlak dan amalan kebajikan adalah tidak baik, ingatan terhadap Allah akan ada kesan yang kecil. Beliau mengatakan, seseorang yang mengingati Allah dan daku menghargai perkara ini adalah apabila akhaknya dan amalan kebajikannya adalah baik.

Mengingati Allah dapat mendatangkan kegembiraan tetapi amalan kebaikan mendatangkan kesakitan terhadap dirimu. Hadapi kesakitan untuk dirimu sendiri tetapi penuhi hak-hak dan tanggungjawab terhadap yang lain. Tiada yang susah dalam dua jam mengingati Allah secara Jihri dengan mengeraskan suara tetapi berhati-hati siang dan malam atas apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan adalah sukar. Tugas Guru Murshid ialah membentuk perasaan terhadap apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan pada diri Murid dan ini adalah tanda sebenar seseorang Syaikh yang berjaya. Beliau berkata, "Daku memberikan lebih tumpuan terhadap akhlak dan keagamaan dari pengajaran. Daku tidak begitu memandang jika seseorang tidak bersembahyang dengan berjemaah, mungkin dia ada sesuatu alasan tetapi sesuatu yang tidak berakhlak atau tidak teratur atau punca yang menimbulkan masalah amat merunsingkan daku." (Ashrafus Sawanih)

1. Sifat Tasawwuf adalah Ilmu berserta Amalan

Bagi kami, sifat Tasawwuf adalah ilmu pengetahuan dengan amal perbuatan dan kebajikan yang telah diajarkan oleh Hadhrat Baginda Nabi dan berada di bawah kawalan Salik, apa yang selebihnya adalah perkara tambahan. Jika mereka dikurniakan sesuatu dan Syaikh mengkhabarkan sesuatu limpahan, seterusnya bersyukurlah kepada Allah kerana kekurniaan tersebut atau jika tidak diberikan atau hilang sesudah diberikan maka janganlah bimbang atas mendapatkannya semula atau atas kehilangannya kerana ini tidak dibenarkan dalam Jalan Allah, hanya lupakan sahaja berkenaannya.

Semua situasi keadaan hendaklah dibertahu kepada Syaikh Guru Murshid. Jangan bertindak menurut dorongan hati, mimpi atau perasaan kerana ianya tidak dibenarkan. Syaikh akan menentukan sesuatu haluan amal yang berkaitan dengan perintah dan larangan tetapi yang selebihnya bukanlah menjadi tanggungjawabnya. Justeru dalam perjalanan Tariqat, Salik tidak sepatutnya bertanya atau menunggu untuk sesuatu yang lain. Demikian juga, jika terdapat sesuatu penyakit yang sebenar atau gambaran, luaran atau dalaman, maka ianya bukanlah untuk Syaikh yang menyembuhkan mereka.

Hadhrat Mujaddid telah berkata bahawa selalunya adalah berbahaya untuk melakukan Azkar dan Asyghal yakni kegiatan mengingati Allah sebelum membentuk di dalam diri Salik rasa keperluan untuk mensucikan diri dan melakukan amalan kebaikan, kerana dia mula memikirkan bahawa dia telah mencapai sesuatu, khasnya jika Zikir Azkar tersebut menerbitkan kesan-kesan. Penyucian amal kebajikan dan kebaikan adalah sangat penting dan dengan cara ini dia tidak akan berasa perlu terhadapnya dan terus berada dalam kejahilan.

Para Masyaikh Chishtiyyah yang terdahulu memiliki suatu rutin kebisaan untuk mensucikan amalan kebaikan luaran yang zahir dan dalaman yang batin terlebih dahulu dan seterusnya mengajarkan ingatan terhadap Allah atau Azkar, Para Masyaikh yang terkemudian mengajarkan kedua-duanya bersama dan Hadhrat Mujaddid Thanwi telah mengajarkan penyucian terlebih dahulu dan kemudian Azkar juga diajarkan bersama. Ini adalah melihatkan kepada hal keadaan semasa Salik.

2. Bai'at Keruhanian Yang Agung.

Latihan Hadhrat Mujaddid Thanwi tidak melibatkan kerja keras dan pergelutan usaha tetapi Salik diarahkan untuk hidup gembira dengan kesukaan supaya Cinta Allah akan terbangun yang mana akan membantu dalam Ibadat tetapi tidak datang untuk mendekati dosa-dosa dan mengawal diri kamu selalu dan lakukan sedikit sebanyak Zikir. Makan cukup dan tidur cukur, tetapi jangan bercakap terlalu banyak dan jangan bertemu dengan terlalu ramai orang. Ini adalah pengajara Ruhanian yang agung. Hadhrat Mujaddid selalunya bertemu dengan para pengikutnya dengan kesederhanaan yang ringkas dan kemas. Dia sering melakukan jenaka di dalam majlis pertemuan dengan mereka.

3. Penyembuhan untuk Penyakit Intrinsik semulajadi dan tersembunyi

Ketika memberikan latihan, Hadhrat Mujaddid menjelaskan apa yang berada dalam batas-batas Murid dan juga apa-apa yang melampaui batas-batas Salik. Apabila Murid menampilkan sesuatu kelemahan di hadapan Syaikh, dia biasanya akan bertanya jika ianya berada dalam batas-batas orang tersebut atau melampaui batas-batasnya, kemudian dia akan berkata supaya meninggalkan perkara tersebut dan gunakan had dan keupayaan kamu. Jika orang tersebut berkata melampaui batas-batas maka dia akan menasihatkan supaya melupakan tentang perkara tersebut. Ianya tidak akan membahayakan. Jika jawapannya adalah menyebabkan kesusahan dan kerisauan, maka dia akan berkata bahawa, "Saya bukanlah menghilangkan kerisauan kamu".

Hadhrat Mujaddid sering mengatakan tentang perkara ini yakni dalam batas had dan yang melampaui batas had adalah separuh Suluk atau benar-benar keseluruhan Suluk. Sebenarnya, semua perintah dan larangan dari amalan kebaikan yang zahir dan batin semuanya adalah di dalam batas-batas dirimu dan adalah wajib untuk menghapuskannya atau mengerjakannya sebagaimana keadaannya tetapi perkara-perkara yang lain adalah di luar batas-batas kamu, maka janganlah kamu risau tentangnya. Kefahaman yang sebegini menjadikannya mudah untuk menuruti kesukaran-kesukaran yang terdapat Syari'at dan Tariqat.

4. Maksud Pengisytiharan Bai'at

Pengisytiharan permulaan penerimaan sebagai Murid dan ahli sesebuah Tariqat atau Bai'at adalah amalan kebiasaan di Khanqah dan Hadhrat Mujaddid juga telah menjelaskan sifatnya yang sebenar. Orang ramai beranggapan bahawa apabila tangan tidak diambil dalam tangan seseorang lelaki bererti tiadalah Bai'at. Jika dikatakan bahawa, "Saya akan mengajar dan melatih kamu dan membentuk pembaharuan pada diri kamu, maka ini adalah sifat Bai'at tetapi tiada sesiapa yang bersetuju padanya.

Pelihara Bai'at sebagaimana ianya tetapi jelaskan dengan lisan sifat sebenar Bai'at dan bahawa mengambil tangan-tangan adalah hanya kelakuan yang zahir. Pilihan yang lain adalah dengan meninggalkan mengambil tangan sepenuhnya. Ini dapat menghindarkan bahaya dan kepercayaan yang melampau. Saya lebih menyukai pilihan yang terakhir. (Ashrafus Sawanih - 2)

5. Pembaharuan Pengamalan

Masyarakat awam memikirkan bahawa Bai'at adalah suatu bahagian keperluan yang mustahak dalam perjalanan Tariqat, maka Hadhrat Mujaddid telah melakukan suatu pembaharuan pengamalan dengan cara ini, jika seseorang bertanya kepada Hadhrat Mujaddid untuk Bai'at maka dia akan bertanya apakah maksud Bai'at sehingga dia memberitahu maksud Bai'at yang sebenar. Dan jika dia tidak menyatakan, maka dia akan terus menanyakan soalan-soalan sehingga dia memberikan suatu jawaban yang betul atau telah bertanya sendiri kepada Hadhrat Mujaddid supaya memberitahukan kepadanya kerana dia tidak mengetahuinya. Hadhrat Mujaddid tidak memberitahu jawabannya ketika permulaan kerana ini tidak melibatkan pemikirannya yang mana tanpanya suatu pengajaran yang kekal tidak dapat dipelajari.

Apabila maksud Bai'at telah diputuskan, Hadhrat Mujaddid akan berkata bahawa ini akan dapat dicapai dengan mengajar dan belajar, dan jika dia berkata untuk membangunkan suatu kesesuaian dan perhubungan khusus dengan Syaikh bagi memudahkan amalan kebaikan. Kemudian dia akan bertanya bukankah perlu bagi Guru Murshid untuk mempunyai saling kesesuaian dengan Murid? Jika dia bersetuju atas perkara ini, Hadhrat Mujaddid akan menganjurkan beberapa perkara sebelum Bai'at seperti melapangkan beberapa masa dengan Syaikh, menuruti kecenderungan fikiran menuliskan surat bagi menyatakan laporan pembaharuan diri setelah beberapa tempoh masa dan sebagainya. Adalah dengan tingkahlaku Murid bahawa Syaikh membangunkan kesesuaian. (Ashrafus Sawanih - 2)

6. Saling Bersesuaian Adalah Prasyarat Bai'at

Bai'at bukanlah perkara biasa dan terdapat juga syarat-syarat untuknya. Jangan terburu-buru dalam Bai'at dan berikan masa untuk mengenali antara satu sama lain. Juga ianya memerlukan masa untuk belajar apa yang diperlukan. Tanpa saling kesesuaian, tiada maksud dalam Bai'at dan kesesuaian ini akan terbina menerusi penulisan yang banyak atau apabila Murid mempelajari maksud dan tujuan Bai'at.

Hadhrat Mujaddid memerhatikan pada penerimaan hatinya di dalam Bai'at dan menolak sesiapa yang tidak diterimanya. (Ashrafus Sawanih)

Isnin, 24 Disember 2012

فضل ذكر الله تعالى

فضل ذكر الله تعالى

 
 فضل مجالس الذكر
* «لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله تعالى فيمن عنده».
[رواه مسلم من حديث أبي هريرة]
فضل ذكر الله تعالى
* «أحب الكلام على الله تعالى قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».
[رواه مسلم من حديث سمرة بن جندب]
* «قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ أفضل مما طلعت عليه الشمس».
[رواه مسلم من حديث أبي هريرة]
* «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل».
[متفق عليه من حديث أبي أيوب].
* «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبتٍ له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان ليومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه».
[متفق عليه من حديث أبي هريرة]
* «من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر».
[متفق عليه من حديث أبي هريرة]
* «من قال: سبحان الله مائة مرة كتب له ألف حسنة أو حط عنه ألف خطيئة».
[رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص]
* «من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله حصل على كنز من كنوز الجنة».
[رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري]
* «من قال: رضيت الله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد ( نبيًّا ورسولاً وجبت له الجنة».
[رواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي]
* «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة».
[رواه ابن حبان والنسائي من حديث جابر وهو حديث صحيح، انظر الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (64)]
فضل الذكر عند لبس الثوب
* «من قال عند لبس ثوبه: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه».
[رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث معاذ وهو حديث حسن، انظر إرواء الغليل للألباني (1989)]
فضل الذكر بعد الفراغ من الوضوء
* «من قال بعد وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء».
[رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب]
فضل الذكر عند دخول المسجد
* «من قال عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، حفظ من الشيطان سائر اليوم».
[رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انظر صحيح الجامع للألباني رقم (4591)].
فضل الذكر بعد الأذان
* «من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي ( وسأل له الوسيلة حلَّت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام».
[رواه مسلم من حديث أبي عمرو بن العاص]
* «من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة».
[رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب]
* «من قال بعد الأذانٍ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبمحمد ( نبيًا ورسولاً وبالإسلام دينًا غفر له ذنبه».
[رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص]
* «من قال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة».
[رواه البخاري من حديث جابر]
فضل الذكر عند دخول المنزل
* «من دخل منزله فسلم على أهله خرج الشيطان من منزله وكان في رعاية الله».
[أخرجه مسلم من حديث جابر (]

فضل الدعاء بعد الأذان
* «من دعا بين الأذان والإقامة لم يرد دعاؤه».
[رواه أبو داود وأحمد من حديث أنس وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم (242)]
فضل الذكر بعد الصلاة
* «من قال بعد الصلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين، لم يأتِ أحد بأفضل منه إلا من صنع مثل ما صنع».
[متفق عليه من حديث أبي هريرة]
* «من قال بعد الصلاة: سبحان الله ثلاثًا وثلاثين، والحمد لله ثلاثًا وثلاثين، والله أكبر ثلاثا وثلاثين، لم يخب قائلهن».
[رواه مسلم من حديث كعب بن عجرة]
* «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر».
[رواه مسلم من حديث أبي هريرة]
فضل الذكر بعد صلاة الصبح
* «من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة».
[رواه الترمذي من حديث أنس وهو صحيح كما قال الألباني في صحيح الجامع رقم (6222)]
فضل الذكر عند الصباح والمساء
* «من قال في يومه أو ليلته: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت، فمات دخل الجنة».
[رواه البخاري من حديث شداد بن أوس]
* «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه».
وفي رواية: «سبحان الله العظيم وبحمده».
[رواه مسلم من حديث أبي هريرة]
* «من قرأ حين يصبح وحين يمسي: قل هو الله أحد، والمعوذتين؛ كفته من كل شيء».
[رواه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن خبيب وصححه الألباني، انظر صحيح الجامع (4582)]
* «من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاثًا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء».
[رواه مسلم من حديث أبي هريرة]
* «من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاثًا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء».
[رواه أبو داود والترمذي من حديث عثمان وهو صحيح كما في الفتوحات 3/99 والجامع للألباني (5621)]
* «من قال إذا أصبح أو أمسى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان».
[رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع (6294)]
* «من قال حين يصبح أو يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبع مرات؛ كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة».
[أخرجه ابن السني وأبي داود وصحح إسناده]
فضل الدعاء في صلاة الجمعة
* «من دعا في صلاة الجمعة ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة استجيب دعاه».
[رواه مسلم من حديث أنس]
فضل الذكر عند النوم
* «من قرأ عند النوم الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه».
[متفق عليه من حديث أبي مسعودٍ]
* «من توضأ قبل النوم فقال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابة الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت فإن مات مات على الفطرة».
[متفق عليه من حديث البراء بن عازب]
* «من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح».
[رواه البخاري من حديث أبي هريرة]
* «من قرأ قل يا أيها الكافرون عند نومه ونام على خاتمتها كانت له براءة من الشرك».
[رواه أبو داود وأحمد والدارمي من حديث نوفل الأشجعي وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (1172)]
فضل الذكر أثناء النوم
* «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا الله استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته».
[رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت]
* «من دعا الله أو سأله أو استغفره حين يمضي ثلث الليل إلا استجاب الله له».
[متفق عليه من حديث أبي هريرة]
فضل الذكر في ساعات الليل
* «في الليل ساعة من وافقها وسأل الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه».
[رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله]
فضل حمد الله تعالى لمن مات له ولد
* «من مات له ولد فحمد الله واسترجع بنى الله له بيتًا في الجنة وسماه بيت الحمد».
[رواه أحمد وابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة رقم (1408)]
فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
* «من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرًا».
[رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص]
فضل الذكر عند الشدائد
* «من قال عند الشدائد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا فرج الله عنه».
[أخرجه الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص، وهو صحيح كما قال الألباني في الكلم الطيب (122)]
فضل الذكر عند الهم والحزن
* «من أصابه هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسه، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم نور صدري، وربيع قلبي، وجلاء حزني، وذهاب همي، أذهب الله تعالى حزنه وأطال فرحه».
[أخرجه أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود، انظر الصحيحة للألباني (198)]
فضل الذكر لمن عليه دين
* «من كان عليه دين فقال: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك أدى الله عنه».
[رواه الترمذي وأحمد من حديث علي وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (2622)]
فضل الذكر عند وسوسة الشيطان في الصلاة
* «من وسوس الشيطان له في صلاته فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتفل عن يساره ثلاثًا، أذهب الله عنه ذلك».
[رواه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص]
فضل الذكر عند زيارة المريض
* «من عاد مريضًا فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله».
[رواه أبو داود وأحمد من حديث ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (6264)]
فضل الذكر عند المرض
* «من قال في مرضه: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم تطعمه النار».
[رواه ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة رقم (1390)
فضل الذكر آخر الحياة
* «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة».
[رواه أبو داود وأحمد من حديث معاذ بن جبل وهو حديث حسن، انظر الإرواء للألباني رقم (687)]
فضل الدعاء للميت
* «من مات له ميت فليدعو له بالخير فإن الملائكة تؤمن على ما يقول».
[رواه مسلم من حديث أم سلمة]
فضل الذكر لمن أصابته مصيبة
* «من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها إلا أخلف الله له، وأجره في مصيبته».
[رواه مسلم من حديث أم سلمة]
* «من مات له ولد ثم احتسب الأجر فله الجنة».
[رواه البخاري من حديث أبي هريرة]
فضل ثناء الناس على الرجل بعد موته
* «من أثنى عليه الناس خيرًا بعد موته وجبت له الجنة».
[متفق عليه من حديث أنس]
فضل الدعاء يوم الجمعة
* «من دعا يوم الجمعة ووافق دعائه ساعة الاستجابة إلا استجاب الله تعالى له».
[متفق عليه من حديث أبي هريرة]
فضل الدعاء عند الصيام
* «من دعا الله وهو صائم لم ترد دعوته».
[رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة رقم (1797)]
فضل سؤال الشهادة في سبيل الله
* «من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء، وإن مات على فراشه».
[رواه مسلم من حديث سهل بن حنيف]
فضل الدعاء عند القتال
* «من دعا الله عند النداء وعند البأس استجاب الله دعاءه».
[رواه أبو داود وابن حبان من حديث سهل بن سعد وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (3074)]
فضل الذكر عند السفر
* «من قال لأهله أو لأخيه عند سفره: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلا حفظهم الله تعالى».
[رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة رقم (16)]

* «من قال للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك إلا حفظه الله».
[رواه النسائي وابن حبان من حديث ابن عمر وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (968)]
فضل الدعاء عند السفر
* «من دعا الله في سفره استجاب الله دعاءه».
[رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود من حديث أبي هريرة وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة رقم (596)]
فضل الذكر عند نزول منزل
* «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامَّات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك».
[رواه مسلم من حديث خوله بنت حكيم]
فضل الذكر عند دخول المنزل
* «من دخل منزلاً فقال: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج قال الشيطان: لا مبيت لنا الليلة».
[رواه مسلم من حديث جابر]


فضل الذكر بعد الطعام
* «من قال بعد أكله أو شربه: الحمد لله إلا رضي الله تعالى عنه».
[رواه مسلم من حديث أنس]
* «من قال بعد فراغه من طعامه: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه».
[رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، انظر الإرواء (1989) من حديث معاذ ابن أنس]
فضل السلام وإفشائه
* «من أفشى السلام وأطعم الطعام وصلى والناس نيام؛ دخل الجنة بسلام».
[رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله بن سلام وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة رقم (569)]
* «من قال في سلامه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: حصل على ثلاثون درجة من الأجر».
[رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة وهو حسن كما قال الألباني في تخريج المشكاة رقم (4644)]

* «من صافح أخاه المسلم إذا لقيه: إلا غفر الله لهما قبل أن يفترقا».
[رواه أبو داود من حديث البراء بن عازب وهو حسن لغيره كما قال الألباني في الأحاديث الصحيحة رقم (525)]
فضل الذكر عند الجماع
* «من أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان من رزقتنا ثم قضي بينهما بولد لم يضره شيطان أبدًا».
[متفق عليه من حديث ابن عباس]
فضل الذكر عند القيام من المجلس
* «من قال في مجلس كثر فيه لغطه قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك».
[رواه النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة وهو صحيح كما قال الألباني في صحيح الجامع رقم (6068)]
فضل الذكر عند الغضب
* «من قال عندما يشتد عليه غضبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذهب عنه ما يجد».
[متفق عليه من حديث سليمان بن صرد]
* «من كظم غيظه وهو يقدر أن ينفذه: دعاه الله سبحانه وتعالى على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء».
[رواه أبو داود والترمذي من حديث معاذ بن أنس وهو حسن بشواهده، انظر صحيح الجامع رقم (6398)]
فضل الذكر عند رؤية مبتلى بمرض أو غيره
* «من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً: لم يصبه ذلك البلاء ما عاش».
[رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن بشواهده، انظر الأحاديث الصحيحة رقم (602)]
فضل الذكر عند دخول السوق
* «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير؛ كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة».
[رواه الترمذي من حديث ابن عمر وهو حديث حسن، انظر صحيح الجامع (6231)]
فضل الدلالة على الخير والحث عليها
* «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا».
[رواه مسلم من حديث أبي هريرة]
فضل حفظ اللسان
* «من يضمن ما بين لحييه وما بين فرجيه: تُضْمَنُ له الجنة».
[رواه البخاري من حديث سهل بن سعد]
فضل الصدقة
* «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار».
[رواه الترمذي من حديث معاذ وهو حسن صحيح، انظر الإرواء (413)]
فضل الرد عن غيبة الأخ المسلم
* «من رد عن عرض أخيه: رد الله تعالى عن وجهه النار يوم القيامة».
[رواه الترمذي من حديث أبي الدرداء وهو صحيح كما قال الألباني في صحيح الجامع رقم (6138)]
فضل الدعاء للأخ في الله في ظهر الغيب
* «من دعا لأخيه في ظهر الغيب: استجاب الله دعوته، وقال له الملك الموكل: ولك بمثله».
[رواه مسلم من حديث أبي الدرداء]

فضل الدعاء
* «من دعا الله بدعوة آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم».
[رواه الترمذي من حديث عبادة بن الصامت وهو حسن كما قال الألباني في صحيح الجامع رقم (5513)]
فضل الاستغفار
* «من قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها بالنهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة». [رواه البخاري من حديث شداد بن أوس]
* «من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف».
[رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، انظر المشكاة رقم (2353)]

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل مجالس الذكر

احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل مجالس الذكرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم..
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجتكم . قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ، قال : فيسألهم ربهم ، وهو أعلم منهم ، ما يقول عبادي ؟ قال : تقول : يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك ، قال : فيقول : هل رأوني ؟ قال : فيقولون : لا والله ما رأوك ، قال : فيقول : وكيف لو رأوني ؟ قال : يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة ، وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا ، قال : يقول : فما يسألونني ؟ قال : يسألونك الجنة، قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يا رب ما رأوها ، قال : يقول : فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال : يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا ، وأشد لها طلبا ، وأعظم فيها رغبة ، قال : فمم يتعوذون ؟ قال : يقولون : من النار ، قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يا رب ما رأوها ، قال : يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها كانوا أشد منها فرارا ، وأشد لها مخافة ، قال : فيقول : فأشهدكم أني قد غفرت لهم . قال : يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم ، إنما جاء لحاجة . قال : هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6408
خلاصة الدرجة: [أورده في صحيحه] وقال : رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده )
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1455
خلاصة الدرجة: صحيح

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(ما اجتمع قوم ، على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم : قوموا مغفورا لكم )
الراوي: سهل بن الحنظلية و أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5507
خلاصة الدرجة: صحيح

- خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض فارتعوا في رياض الجنة ) قالوا وأين رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر فاغدوا أو روحوا في ذكر الله وذكروه أنفسكم من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه )

الراوي: جابر المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 2/335
خلاصة الدرجة: حسن

قال صلى الله عليه وسلم :
-( يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة )

الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 7405
خلاصة الدرجة: [صحيح]

خرج معاوية على حلقة في المسجد . فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله . قال : آلله ! ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا : والله ! ما أجلسنا إلا ذاك . قال : أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم . وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني . وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه . فقال " ما أجلسكم ؟ " قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ، ومن به علينا . قال " آلله ! ما أجلسكم إلا ذاك ؟ " قالوا : والله ! ما أجلسنا إلا ذاك . قال ( أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم . ولكنه أتاني جبريل فأخبرني ؛ أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة ) . الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2701
خلاصة الدرجة: صحيح

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور ، على منابر اللؤلؤ ، يغبطهم الناس ، ليسوا بأنبياء ولاشهداء .) قال : فجثا أعرابي على ركبتيه ؛ فقال : يا رسول الله ! حلهم لنا نعرفهم . قال Sad هم المتحابون في الله ، من قبائل شتى ، وبلاد شتى ، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه . )الراوي: أبو الدرداء المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1509

حديث فى فضل مجالس الذكر

حديث فى فضل مجالس الذكر


(الحديث الأول) أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -: "يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه" والذكر في الملأ لا يكون إلا عن جهر.

(الحديث الثاني) أخرج البزار، والحاكم في المستدرك وصححه عن جابر قال: "خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض فارتعوا في رياض الجنة قالوا: وأين رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر فاغدوا وروحوا في ذكر الله".

(الحديث الثالث) أخرج مسلم، والحاكم واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله ملائكة سيارة وفضلاء يلتمسون مجالس الذكر في الأرض فإذا أتوا على مجلس ذكر حف بعضهم بعضاً بأجنحتهم إلى السماء، فيقول الله: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستجيرونك فيقول ما يسألون؟ وهو أعلم، فيقولون: يسألونك الجنة فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب فيقول: فكيف لو رأوها؟ ثم يقول: ومم يستجيروني؟ وهو أعلم بهم فيقولون: من النار، فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا، فيقول: فكيف لو رأوها ثم يقول: اشهدوا أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني وأجرتهم مما استجاروني فيقولون: ربنا إن فيهم عبداً خطاء جلس إليهم وليس منهم فيقول: وهو أيضاً قد غفرت له هم القوم لا يشقى بهم جليسهم".

( الحديث الرابع) أخرج مسلم، والترمذي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده".

(الحديث الخامس) أخرج مسلم، والترمذي عن معاوية "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده فقال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة".

(الحديث السادس) أخرج الحاكم وصححه، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون".

(الحديث السابع) أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الجوزاء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراءون" – مرسل، ووجه الدلالة من هذا والذي قبله أن ذلك إنما يقال عند الجهر دون الإسرار.

(الحديث الثامن) أخرج البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر".

(الحديث التاسع) أخرج بقي بن مخلد عن عبد الله بن عمرو "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه والآخر يعلمون العلم فقال: كلا المجلسين خير وأحدهما أفضل من الآخر".

(الحديث العاشر) أخرج البيهقي عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات".

(الحديث الحادي عشر) أخرج البيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الرب تعالى يوم القيامة: سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم فقيل ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر في المساجد".

(الحديث الثاني عشر) أخرج البيهقي عن ابن مسعود قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم لله ذاكر؟ فإن قال نعم استبشر ثم قرأ عبد الله (لقد جئتم شيئاً إدّاً تكاد السموات يتفطرن منه) الآية وقال أيسمعون الزور ولا يسمعون الخير.

(الحديث الثالث عشر) أخرج ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس في قوله: (فما بكت عليهم السماء والأرض) قال: إن المؤمن إذا مات بكى عليه من الأرض الموضع الذي كان يصلي فيه ويذكر الله فيه، وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي عبيد قال: إن المؤمن إذا مات نادت بقاع الأرض عبد الله المؤمن مات فتبكي عليه الأرض والسماء فيقول الرحمن: ما يبكيكما على عبدي فيقولون: ربنا لم يمش في ناحية منا قط إلا وهو يذكرك. وجه الدلالة من ذلك أن سماع الجبال والأرض للذكر لا يكون إلا عن الجهر به.

(الحديث الرابع عشر) أخرج البزار، والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: عبدي إذا ذكرتني خالياً ذكرتك خالياً وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم وأكثر".

( الحديث الخامس عشر) أخرج البيهقي عن زيد بن أسلم قال: قال ابن الأدرع "انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فمر برجل في المسجد يرفع صوته قلت: يا رسول الله عسى أن يكون هذا مرائياً؟ قال: "لا ولكنه أواه" وأخرج البيهقي عن عقبة بن عامر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين إنه أواه وذلك أنه كان يذكر الله"، وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله أن رجلاً كان يرفع صوته بالذكر فقال رجل: لو أن هذا خفض من صوته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعه فإنه أواه".

الحديث السادس عشر) أخرج الحاكم عن شداد بن أوس قال: "إنا لعند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: ارفعوا أيديكم فقولوا لا إله إلا الله ففعلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة إنك لا تخلف الميعاد ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم".

(الحديث السابع عشر) أخرج الزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم فيقول الله تعالى: غشوهم برحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم".

(الحديث الثامن عشر) أخرج الطبراني، وابن جرير عن عبد الرحمن بن سهل ابن حنيف قال: "نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) الآية فخرج يلتمسهم فوجد قوماً يذكرون الله تعالى منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد فلما رآهم جلس معهم وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم"ن أيبشسبي

.

(الحديث التاسع عشر) أخرج الإمام أحمد في الزهد عن ثابت قال: "كان سلمان في عصابة يذكرون الله فمر النبي صلى الله عليه وسلم فكفوا فقال: ما كنتم تقولون؟ قلنا نذكر الله قال إني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها ثم قال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم".

(الحديث العشرون) أخرج الأصبهاني في الترغيب عن أبي رزين العقيلي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على ملاك الأمر الذي تصيب به خيري الدنيا والآخرة؟ قال: بلى، قال: عليك بمجالس الذكر وإذا خلوت فحرك لسانك بذكر الله".

(الحديث الحادي والعشرون) أخرج ابن أبي الدنيا، والبيهقي والأصبهاني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إليّ من الدنيا وما فيها".

(الحديث الثاني والعشرون) أخرج الشيخان عن ابن عباس قال: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.

(الحديث الثالث والعشرون) أخرج الحاكم عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى به بيتاً في الجنة" وفي بعض طرقه "فنادى".

(الحديث الرابع والعشرون) أخرج أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه، والنسائي وابن ماجه عن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "جاءني جبريل فقال: مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتكبير".

(الحديث الخامس والعشرون) أخرج المروزي في كتاب العيدين عن مجاهد أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة كانا يأتيان السوق أيام العشر فيكبران لا يأتيان السوق إلا لذلك، وأخرج أيضاً عن عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر في قبته فيكبر أهل المسجد فيكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيراً، وأخرج أيضاً عن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهها بالأمواج من كثرتها.

(فصل) إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من مجموعها أنه لا كراهة البتة في الجهر بالذكر بل فيه ما يدل على استحبابه إما صريحاً أو التزاماً كما أشرنا إليه، وأما معارضته بحديث "خير الذكر الخفي" فهو نظير معارضه أحاديث الجهر بالقرآن بحديث المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، وقد جمع النووي بينهما بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذي به مصلين أو نيام والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد النشاط".

فضائل مجالس الذكر

فضائل مجالس الذكر


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوك قال فيقول فكيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال فيقول فما يسألوني قال يقولون يسألونك الجنة قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال فيقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمم يتعوذون قال يتعوذون من النار قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها قال فيقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم رواه البخاري واللفظ له ومسلم ولفظه قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال فما يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا يا رب قال وكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومم يستجيروني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا يا رب قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم

وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبرائيل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة رواه مسلم والترمذي والنسائي

ورواه الطبراني عن سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم وبدلت سيئاتكم حسنات

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر قال غنيمة مجالس الذكر الجنة رواه أحمد بإسناد حسن

وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل قيل يا رسول الله من هم قال هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه رواه الطبراني وإسناده مقارب لا بأس به

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء قال فجثا أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه رواه الطبراني بإسناد حسن

وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم والترمذي وابن ماجه

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله عز وجل فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري

Sabtu, 15 Disember 2012

الكلمات النقشبندية

الكلمات النقشبندية
 الطريقة النقشبندية مبنية على العمل باحدى عشرة كلمة وقاعدة صوفية استمدت من التجربة السلوكية لمشايخ الطريقة ثمان منها مأثورة عن الشيخ عبد الخالق الغجدواني ( 575 هـ) وثلاث منها مأثورة عن الشيخ الاكبر محمد بهاء الدين النقشبند ( 717 ـ 791 هـ). و قد علم ان النقشبندية اسست على القلب، والذكر هو التأمل هو في اسمه تعالى حتى يبدأ القلب وكل الجسد بالذكروثمرته تطهير القلب من الرذائل ودوام الحضور. والحقيقة ان المقصود هو المذكور والقرب من الحق والذكر وسيلة للقرب وحين يتجلى نور الله في القلب ويتحقق الحضور لا يبقى الذكر اذ يكون المذكور حاضرا وهذا القرب كما قلنا ليس بقرب الذات من الذات وليس بقرب الجسد من ذات الله سبحانه بل بقرب الباطن من نور الله سبحانه وهذا القرب يدرك بعين القلب لا بعين الراس أي بالبصيرة لا بالبصر. و كما قلنا ان المثال على ذلك هو الرؤية في المنام . فبأي عين نرى في المنام ؟ وبذلك نقرب المعنى في نفوسنا. وهذه الكلمات هي

1 ـ اليقظة عند النفس
2 ـ النظر الى القدم

3 ـ السفر في الوطن

4 ـ الخلوة في الجلوة

5 ـ الذكر الدائم

6 ـ العودة من الذكر الى الذات
7 ـ حراسة القلب من الغفلات والخواطر او الحضور الدائم
8 ـ حفظ اثار الذكر في القلب
9 ـ الوقوف الزماني
10 ـ الوقوف العددي
11 ـ الوقوف القلبي

1 ـ اليقظة عند النفس : " هوش دردم " حفظ الأنفاس
ومعنا حفظ النفس عن الغفلة عند دخوله وخروجه وبينهما ليكون قلبه حاضرا مع الله في جميع الانفاس فلا تتوزع خيالاته على امور دنيوية . قال النقشبند : إن عمل السالك متعلق بنفسه، فعليه أن يعلم فيما اذ أمر نفسه مع الحضور او مع الغفلة لكي يبقى السالك في الذكر ولايتوزع باله على الماضي او المستقبل في حال الغفلة. قال الشيخ عبيد الله الاحرار 809 ـ 895 هـ وهو احد كبار النقشبندية : اهم عمل في الطريقة النقشبندية هو مراقبة النفس حتى لايخرج في الغفلة ، ومن لم يفكر فيها يقال له انه ( فقد نفسه ) . وقال الشيخ سعد الدين الكاشغري وهو معاصر الشيخ عبيدالله : معنى اليقظة عند النفس هو ان لايغفل السالك من نفس الى نفس وان يتنفس مع الحضور وان لايخلو النفس عن الحق . وباختصار تعنى هذه الكلمة عند رجال الطريقة النقشبندية اليقظة والدقة والفكر عند التنفس وهو درجة من درجات الطريقة واذا اضاع السالك نفسا له فكأنه ارتكب ذنبا، ان ضياع النفس هو ضرر له

2 ـ النظر الى القدم : " نظر بر قدم " حفظ النَّظَرات
يرى البعض ان معناه : على الصوفي في حال مشيه في الطريق ان يكون نظره مركزا على موضع قدمه حتى لايتوزع باله وعقله على انحاء كثيرة ، وحتى يكون عقله وفكره مع الله فلا يغتر بجمال ومتاع الدنيا وهذا عمل محمود ولكن الامام الرباني يقول : النظرعلى القدم هي حال"السفر في الوطن" وهما معنويان والمقصود بهذه الكلمة : هو ان السالك قبل ان يسير من مقام الى مقام أعلى عليه أن ينظر بعين البصيرة الى هذا المقام قبل أن يخطوعلى قدمه المعنوي. وفي مبحث الدوائر اشرنا الى ان المسيرة بالقدم تصل الى نهاية مقامات الحقائق واخرها حقيقة الصلاة ثم تبدا الرحلة النظرية . وقال الامام الرباني، إن السير النظري كالاستطلاع للسير على القدم لعروج المقامات وقبل ان يخطو بقدمه الى المقام الجديد فعليه ان يتحقق فيه ويعرف مكانه، فيخطو الى المقام الجديد ، ويقال لهذا التحقق في المقام الجديد" النظر الى القدم " لذلك يشبه حالة السفر في الوطن
ذلك ان النظرعلى القدم يعنى الرحلة من مقام الى مقام وهي نفس معنى السفر في الوطن . والتحقق في موضع القدم في حال السفر يعني النظر على القدم وهو تبصيرالسالك بدرجته ومنزلته في مستقبله . وبعد مرحلة الرحلة على القدم تبدا مرحلة نظر السالك ، والسالك يرى المقامات الكبرى بالنظر فقط. يقول فخر الدين الكاشفي في الرشحات : النظرعلى القدم يشيرالى مدى تقدم السالك في مسلك التصوف للعروج الى مقامات الوجود ، وتجاوزعقدة الانانية. وله كتاب مهم موسوم بـ ( الاصول النقشبندية) محفوظ في المكتبة الوطنية الفرنسية.

3 ـ السفر في الوطن : " سفر در وطن " حفظ الأخلاق وله معان:
المعنى الاول :
لانشك في ان السفر بالمعنى المعروف مفيد لرفد الخبرة وتوسعة الادراك ، والسير في الارض يورث العبرة في النظر الى المخلوقات، ويوجه أبصار الانسان الى عظمة خالقه. فالسفر باعث للتفكر وقد مدح الله سبحانه المتفكرين في خلق السموات والارض وقرنهم بالذاكرين قال تعالى" الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض" آل عمران 191 ثم مدح السائحين في الارض وقرنهم بالتائبين العابدين . فقال سبحانه" التائبون العابدوين الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله " التوبة 112 وفي سورة التحريم" تائبات عابدات سائحات ". وفي القرآن الكريم عناية خاصة بالسائرين في الارض للاعتبار بما جرى على الارض عقابا للمعتدين، أو دلالة على التغيرات في امورالحياة . يقول سبحانه في اربعة مواضع من القرآن الكريم" أفلم يسيروا في الارض  . وفي ثلاثة مواضع قل سيروا في الارض وفي موضعين أو لم يسيروا في الارض
وهي حث للمسلمين على السفر وعلى التجول في الارض ليزداد إيمانهم بالله سبحانه. الا يعنى ذلك ان اساس هذه القاعدة الصوفية النقشبندية هو الخلق الاسلامي
القرآني ؟؟

   المعنى الثاني :
هو البحث عن المرشد الصالح فقد أوصى كبار المشايخ بسفر المريدين للبحث عن مرشد كامل ولكنهم قالوا فعند ذلك على السالك أن يطيع كل مايأمر به المرشد وان رحلة مولانا خالد النقشبندي من العراق الى الشام والحجاز، ومن الحجازالى كردستان ومنها الى ايران والافغان وكابل وقندهار الى ان يصل الى حضرة الشيخ عبد الله الدهلوي ويحظى بامنيته في حضرة هذا المرشد الكامل تعتبر من الرحلات الصوفية المهمة في هذا المجال وكذلك رحلة الامام الغزالي من طوس الى بغداد ومنها الى الشام والحجاز للبحث عن مرشد مثال اخر لهذه الرحلات .

المعنى الثالث:
وهو المعنى المعنوي في المصطلح النقشبندي: يقول النقشبنديون ان المعنى المعنوي لهذه الكلمة عبارة عن محاولة السالك للانتقال من الصفات البشرية الخسيسة الى
الصفات الملكية الفاضلة وهو سفر من عالم الخلق الى الحق وهو ابتعاد عن مغريات الدنيا والتقرب من مالك الدارين وهو سفر من حال ومقام الى حال ومقام احسن و اعل

4 ـ الخلوة في الجلوة : "خلوت در انجمن " 
حفظ الخلوة ومعناه ان جسده مع الخلق وقلبه مع ربه


 والخلوة نوعان :
خلوة مادية ، وهي عبارة عن انتقال السالك الى زاوية معزولة للتعبد والتأمل وهذه نافعة للسالك لضبط حواسه وامكان التركيز على قلبه والانهماك في حال قلبه ومن المعلوم انه كلما استطاع تعطيل الصفات الخارجية من العمل تزداد الصفات الباطنية نشاطاوعملا وبهذا يقرب من عالم الملكوت بشكل احسن.

 والنوع الثاني :
خلوة القلب بحيث لا يغفل عن ذكر ربه حتى اذا كان مع الناس ومشغولا بالكسب والذهاب والاياب فيبقى قلبه ذاكرا ولايغفل عن ربه قال تعالى "رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله" النور37 والمقصود هنا المعنى الثاني . قال الشيخ محمد امين الكردي في كتابه تنويرالقلوب" فمعناه ان يكون قلب السالك حاضرا مع الحق في الاحوال كلها غائبا عن الخلق مع كونه بين الناس" . ويستحسن معظم كبار علماء التصوف ان يبقى قريبا من الناس ، عاملا بالكسب الحلال بعد ان يستقر السالك ويتقدم في سلوكه . قال الشيخ ابو سعيد الخراز المتوفى 279 هـ: ليس الكامل من صدر عنه انواع الكرامات وانما الكامل الذي يقعد بين الخلق يبيع ويشتري معهم ويتزوج ويختلط بالناس ولا يغفل عن الله لحظة واحدة .ويقولون ( الصوفي كائن بائن ) اي بالظاهر والجسم كائن مع الخلق والباطن والقلب بائن عنهم. قال الامام الرباني الخلوة في الجلوة فرع للسفر في الوطن ذلك انه متى يتيسر السفر في الوطن يسافر في خلوة الوطن ايضا في نفس الجلوة ولاتتطرق تفرقة الافاق الى حجرة الانفس . وقال : هذا العمل في البداية صعب ولكنه سرعان مايسهل وقال: هذه الموهبة في طريقتنا للمتبدئين اما في الطرق الاخرى فهي للمنتهين. ذلك انها تحصل في السير في الانفس وهي بداية الطريقة النقشبندية والسير الافاقي يحصل مع السير في الانفس والسالكون من الطرق الاخرى عليهم ان يكملوا السير الافاقي ثم يبدأوا بالسير في الانفس. وللتوضيح اقول : أن السير الافاقي هو سير في عالم المادة وفي عالم الخلق. إما السير في الانفس فهو عبور المقامات القلبية الباطنية وتسمى اللطائف وهي من عالم الامر ، والاسرار والانوار التي تكشف خارج القلب هي من عالم الخلق اي الافاقي وماتكشف في القلب وترى فهي للانفس وعالم الامر . والتحلي بهذه الصفات والقدرة على تحقيق هذه الاعمال هي من مواهب هؤلاء السالكين الذين ملكوا هذه الدرجات بما قدموا من الذكر والعبودية والصدق والمجاهدة .

5 ـ الذكر الدائم( يادكرد ) حفظ الذِّكر:
والذكر بالمعنى العام الذي يشمل ذكر اسم الجلالة والتأمل ، والصلاة وقراءة القرآن الكريم والدعاء هو اساس السلوك الصوفي ، والغالب الشائع من معانية هو ذكر اسم الجلالة "الله" والتأمل . والذكر قد يكون جهرا وقد يكون سرا والسلوك النقشبندي يعتمد الذكر السري وله صورتان : ذكر "الله" عز وجل ، و النفي والاثبات "لااله الا الله" وفي الحديث الشريف (افضل ما قلت انا و النبيون من قبلي ، لااله الا الله ) وهذه الطريقة كانت تسمى الطريقة الخواجية ، باسم مرشدها الاكبر المعروف بخواجه عبد الخالق الغجدواني، وهو الذي اسس الذكر السري في الطريقة النقشبندية وروجه وابتكر هذه النصائح التي نحن بصدد بيانها، وقد ظل الذكرالجهري معمولا به بجانب الذكر الخفي عند السالك الى عهد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وهو رئيس الطريقة النقشبندية اذ قرر ان الطريقة هي الذكر القلبي لا غير، واضاف ثلاث نصائح اخرى الى كلمات الغجدواني وهي : الوقوف القلبي والوقوف العددي والوقوف الزماني فاصبحت (11) كلمة او نصيحة. والمقصود بالذكر هنا هو مداومة الذكر والتذكر، والفائدة في الذكر القلبي انه لايحتاج الى صوت او حرف اي القول باللسان فيستطيع ان يذكرالسالك حتى في خضم العمل ولكن الذكر اللساني لايتحقق في حال العمل ولاسيما في حال الكلام مع الناس. وهذا الذكر القلبي يتطلب المداومة حتى يتحقق للذاكر السالك الحضور الدائم مع المذكور وهو الله سبحانه وهدفه هو هذا الحضور وحينذاك يدرك السالك بحسه الباطني وبعين بصيرته أنه حاضر امام ربه ويرى البركات وهي حالة المشاهدة. وقد ذكرنا ان منهم من يذكر الله في يوم واحد (25) الف مرة واقل الذكر بالنسبة للمبتدئين(5) الاف مرة، وبعد ان يبلغ مرحلة الحضور لا يبقى للعدد مفهوم وكذلك الذكراللساني ذلك ان المذكور، وهو الله قد احاط بقلبه والسالك يقطع المقامات .

6 ـ العودة من الذكر الى الذات " بازكشت " حفظ الطَّلب:
ومعناها رجوع الذاكر من النفي والاثبات "لااله الاالله" بعد اطلاق نفسه الى المناجاة بهذه الكلمة الشريفة باللسان او بالقلب "الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي" وذلك لطرد كل الخيالات من قلبه حتى يفنى من نظره وجود جميع الخلق .


7 ـ حراسة القلب من الغفلات او الحضور الدائم ." نكاه داشت " حفظ الخواطر:
ومعناه ان يحفظ المريد قلبه من دخول الخواطر ولو لحظة فان خطرعلى قلبه شيء حق ام باطلا فعليه يوقف ذكره حتى ينتهي من طرد الخواطرفيبدا بالذكر من جديد . وجاء في كتاب( مناهج السير) للسيد ابي الحسن زيدالمجددي الفاروقي مطبوع في دلهي 1957 : ان هذا التوقف معناه انه على السالك ان يحافظ على الثمار من البركات التي حصل عليها بمداومة الذكر اوعلى درجة الحضور والمشاهدة التي حصل عليها باستقامته على الذكر فلا يسمح بتسلل الخطرات الى قلبه. وفي كتاب رشحات عين الحياة ( المطبوع 1912 في كانبيرا) ينقل فخرالدين على الكاشفي عن سعد الدين الكاشغري : على السالك أن يتمرن ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات يوميا حسب طاقته على حبس ذهنه وفكره القلبي بحيث لا يخطر في قلبه شيء ولايبقى في قلبه غير الله سبحانه ويرى بعضهم ان التوقف خاص بذكر النفي والاثبات ( لا اله الا الله) وهو ان يرسخ معنى الذكر في قلبه ويحبسه لكي يدوم المعنى وهو انه "لا اله الا الله" فان لم يستطع فلا يحصل له الحضور القلبي. وان هذه المحاولة كما يبدو تهدف الى دوام الحضور، ذلك ان حضور القلب وحفظ الباطن عن كل الخطرات والخيالات من اهم مقاصد الصوفية يرعاها المتصوفون، وهي درجة من درجات التصوف . وللمشايخ اقوال ونصائح عديدة في هذا المجال . ويجب ان نعلم بانه ليس المقصود ان لايمراي خاطر في القلب ولكن معناه هو ان لايستقر ويكون كالاوراق التي تمر سريعا على الماء الجاري ولاتتوقف. وفي كتاب الحدائق الوردية للسيد عبد المجيد الخاني رواية عن علاء الدين العطار يقول "ان منع الخطرات والخيالات عن التسلل الى القلب صعب وشاق ولكن عليكم العمل على طردها وعدم ابقائها" . وقال: اني حرست قلبي عشرين سنة من الخطرات والخيالات ومع ذلك تسللت الى قلبي بعد كل هذه المدة ولكنها لم تستقر .

8 ـ المشاهدة " ياد داشت " حفظ الحُضور:
التوجه الخاص لمشاهدة انوار الذات ، وتسمى ايضا عين اليقين، والشهود. قال الشيخ محمد امين الكردي : هي كناية عن حضورالقلب مع الله تعالى على الدوام في كل حال من غير تكلف ولامجاهدة وهذا الحضور في الحقيقة لايتيسر الا بعد طي مقامات الجذبة وقطع منازل السلوك. وقال ايضا: والحق انه لايستقيم الا بعد الفناء التام والبقاء السابغ فالمشاهدة " يادداشت" هي ثمرة عمل السالك وهي عبارة عن حال المريد بعد الوصول الى غايته وقد تكون ثمرة الذكر او المراقبة او مساعدة المرشد ، ويصلها السالك بعد قطع كل الحواجز. قال الشيخ عبيدالله الاحرار: تعني هذه الكلمة " المشاهدة ياددايت" مشاهدة الحق بالحب الذاتي ، وهو حضورلاغياب فيه، يغطي الحب السالك بصورة دائمة وقيل ايضا( يادكرد) هو الدوام على الذكر و"الرجوع" بمعنى انه بعد اي توقف من الذكر يعود السالك الى قلبه ليقول: ( الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي) و"التوقف" ( حراسة القلب ) هي حراسة هذه الحالة دون ان يذكر شيئا. فالمشاهدة هي دوام حراسة هذه الحالة والمحافظة على الحضور. اما الكلمات الثلاث التي اضافها الشيخ النقشبند الى القواعد الثماني فهي :

9 ـ الوقوف الزماني :
وهو المحاسبة القلبية ومعناه انه ينبغي على السالك بعد مضي كل ساعتين او ثلاث ان يلتفت الى حال نفسه كيف كان في هاتين الساعتين او الثلاث فان كانت حالة الحضور مع الله تعالى شكر الله تعالى على هذا التوفيق وان كانت حالة الغفلة استغفر منها واناب.
وجاء في كتاب الرشحات ان الشيخ بهاء الدين النقشبند قال : الوقوف الزماني هو ان يكون السالك واعيا لحاله عارفا بما هو فيه هل يستحق الشكر عليه او يجب عليه الاعتذار فان كان حسنا شكر الله عليه وان كان غير ذلك اعتذر قال مولانا يعقوب الجرخي هو احد المريدين الكبار للشيخ النقشبند : ان الشيخ محمد بهاء الدين النقشبند كان ينصح السالك الذي ابتلي بحال القبض بالاستغفار وينصح السالك الذي اسعده الله بحال البسط بان يشكر الله سبحانه . فالوقوف الزمني هو مراقبة الحالين القبض والبسط ويفهم ايضا ان حالة البسط اساسها اليقظة وحالة القبض اساسها الغفلة .

10 ـ الوقوف العددي:
وهوالمحافظة علىعدد الوترفي النفي والاثبات ثلاثا او خمسا "لاا اله الا الله" ومنهم من يستطيع الذكر (21) مرة بنفس واحد ، فهذه المراقبة العددية تسمى الوقوف العددي فالسالك واقف متيقظ بضبط نفسه على الذكر بالوتر وهذا الذكربالقلب وبالباطن وكذلك عده بالقلب وبالباطن وليس باللسان ولهذا الوقوف ثمرة معنوية كبيرة وقد جربه المشايخ والمريدون وهو من بديهيات الطريقة. قال الشيخ عبدالرحمن الجامي (817 ـ 898 هـ) وهو مؤلف نفحات الانس) في رسالته النورية وهي مخطوطة في دار الكتب المصرية : حكمة الوقوف العددي هي معرفة السالك متى وفي اي عدد من الذكر تحصل له ثمرته؟ فان بلغ ( 21) مرة ولم يشعر بالثمرة المعنوية فان علامة واضحة لنقصان شروطه وانه يراقب العدد ليعرف فيما اذ حصلت له البركة ام لا .... فان لم تحصل البركة من ( 21) مرة فعليه ان يبحث عن سر نقص عمله. قال الشيخ النقشبند :ان هذا الوقوف العددي هدفه ضبط فكر السالك وعقله لكي لايشتط ويذهب الى هناك او هنا. قال علاء الدين العطار
ليس المهم من الثمرة كثرة الذكر بل المهم هو التيقظ والمراقبة ويتحقق في الوقوف الزمني والعددي .

11 ـ الوقوف القلبي:
قال الشيخ عبدالله الدهلوي : انه عبارة عن تنبه السالك لحال قلبه بمراقبته ومحاولة الاطلاع على انه ذاكر ام لا وعليه ان يتوجه بقلبه الى ذاته سبحانه دون ان يتصور القلب ، او الاسم . فالوقوف القلبي هو حراسة القلب لكي يذكر الله دائما ولايغفل عنه ويكون القصد من الذكر ، ( المذكور) لا الكلمة وينتظر السالك البركة متوجها الى السماء ومع ان الله سبحانه في كل مكان فان السماء بالاعتبار الانساني هي مركز العلو والبركة. ويرى الشيخ محمد بهاء الدين النقشبند: ان الوقوف القلبي افضل من الوقوف الزماني والوقوف العددي ، ذلك انه مع اهمية الوقوفين الزمني والعددي لاستحصال البركات فان فقد انهما لايؤثر في السلوك الصوفي ، ولكن الوقوف القلبي ضروري فان فقده السالك الذاكر واصبح ذكره مجرد حركة اللسان اوالقلب دون الوعي فانه لا يحصل على شيء.