Rabu, 1 Mei 2013

HAJI IMDADULLAH MUHAJIR MAKKI [1233 - 1317 H / 814 - 1896 M]
HAJI IMDADULLAH MUHAJIR MAKKI
[1233 - 1317 H / 814 - 1896 M]


Kehidupan Awal

Haji Imdadullah Muhajir Makki dilahirkan di Nanauta, sebuah bandar di daerah Saharanpur di Uttar Pradesh, India pada hari Sabtu 22 Safar 1233 Hijrah / 31 Disember 1817 Masihi. Namanya “Imdadullah" bermaksud "Bantuan Allah". Beliau merupakan anak kepada Hafiz Muhammad Amin Rahmatullah Alaih dan keturunan latar belakang nenek moyang Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaih adalah Faruqi iaitu keturunan Hadhrat Umar Faruq Radhiyallahu ‘Anhu.
Beliau mempunyai tiga adik-beradik lelaki bernama Zulfiqar dan Fida Hussain yang lebih tua dari beliau, manakala Bahadur Shah ‘Ali masih muda dan mempunyai seorang adik perempuan bernama Bi Wazirun Nisa. Beliau membesar tanpa penjagaan keibuan kerana ibunya meninggal dunia ketika dia berusia tujuh tahun. Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaih memulakan pendidikan awal tetapi beliau memperoleh pendidikan yang sangat sedikit.
Apabila dilahirkan, bapanya Hafiz Muhammad Amin Rahmatullahi Alaih menamakan anaknya Imdad Hussain. Walaubagaimanapun, apabila Hadhrat Shah Muhammad Ishaq Muhaddits Dehlawi Rahmatullah ‘Alaih mendengar nama ini, beliau tidak suka dan menasihatkan beliau supaya ia ditukar kepada "Imdadullah" kerana Imdad Hussain bermakna bantuan Hussain sedangkan segala bantuan yang datang adalah daripada Allah. Jadi terdapat satu bentuk kesyirikan dalam nama asal beliau.
Beliau juga mengaitkan dengan nama "Khuda Bakhsh" dan "'Abdul Karim" kepada dirinya sendiri. Ada yang mengatakan namanya Imdadullah dan lain-lain mengatakan namanya Khuda Bakhash yang bererti pengurniaan Allah. Kedua-dua nama-nama ini adalah dekat dalam pengertian makna. Di sesetengah tempat beliau memanggil dirinya sebagai ‘Abdul Karim yang bererti hamba Allah Yang Maha Mulia.

Latar Belakang Pendidikan

Pada usia tiga tahun, beliau telah dihantar kepada Hadhrat Sayyid Ahmad Syahid yang telah memberikan kepadanya berkat Tabarruk. Apabila Hadhrat Imdadullah berumur tujuh tahun, ibunya Bibi Hasini meninggal dunia. Ibunya meninggalkan wasiat yang menyatakan,
"Hormati kehendak saya ini, tidak ada sesiapa pun yang harus menyentuh anak saya."
Kehendak itu dipatuhi dan kerana mematuhi wasiat tersebut pendidikan Hadhrat Imdadullah tidak mendapat perhatian ramai. Walau bagaimanapun, dia merindui untuk menghafal Al-Quran dan dia berbuat demikian tanpa dorongan luar dari sesiapa dan telah berjaya menyelesaikan tugas menghafal Al-Quran pada usia dua puluh tiga tahun. Pada usia 9 tahun, dia diiringi Hadhrat Maulana Mamluk 'Ali ke Delhi. Di sana, beliau belajar Ilmu Saraf dan Nahwu bahasa Arab bersama-sama dengan bahasa Parsi.
Beliau kemudiannya mengkaji kitab Mishkat Al-Masabih di bawah pengajaran Hadhrat Maulana Muhammad Qalandar Muhaddits Jalalabadi dan kitab Hisn Al-Hasin dan kitab Fiqh Al-Akbar di bawah Hadhrat Maulana ‘Abdur Rahim Nanatowi. Beliau juga mempelajari kitab syair puisi Hadhrat Maulana Rumi yang berjudul Matsnawi Ma'nawi di bawah Hadhrat Maulana Shah ‘Abdur Razzaq.
Apabila Haji Sahib berusia 16 tahun, beliau belajar Saraf, Nahwu, Sastera Farsi dan satu perempat daripada Mishkat Syarif oleh Maulana Mamluk Ali Sahib Rahmatullah Alaihi di Delhi. Haji Imdadullah Muhajir Makki tidak sempat belajar kitab Sahih Bukhari dan buku-buku Sihah Sittah yang lain, tetapi Allah Ta'ala memberkati Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaihi dengan Ilmu Laduni iaitu suatu bentuk pengetahuan dari Allah Ta'ala tanpa belajar. Inilah pelajaran yang dia telah terima.
Apabila Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaihi berbincang dengan Para ‘Ulama, dia akan menyelesaikan isu-isu rumit dengan pandangan bahawa Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya. Walaubagaimanapun, beliau tidak mengguna bahasa Istilahi iaitu istilah akademik.

Berbai’at Tariqat

Apabila beliau berumur 18 tahun dia telah mengambil Bai’at atas tangan Hadhrat Syaikh Maulana Nasiruddin Naqshbandi Sahib Rahmatullah Alaih yang merupakan pelajar dan menantu kepada Hadhrat Shah Ishaq Sahib Rahmatullah Alaih dari mana dia belajar Zikir Adzkar dan pelbagai amalan Ruhaniah Silsilah Naqshabandiyyah. Selepas hanya beberapa hari bersuhbat dengan gurunya, beliau telah diberikan Ijazat dan Khilafat. Apabila Maulana Nasiruddin Sahib Rahmatullah Alaihi meninggal dunia, Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaihi mencari orang lain untuk memberikan bimbingan dan nasihat dalam kehidupannya.
Selepas itu, dia telah melihat Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam mimpi. Di dalam mimpi ini dia meminta untuk Hadhrat Miyanji menerima Bai’at daripada beliau yang Hadhrat Miyanji telah lakukan. Seterusnya beliau belajar daripada seorang Syaikh terkenal dan pemandu Ruhani, Hadhrat Maulana Miyanji Noor Muhammad Rahmatullah Alaih. Haji Imdadullah Sahib mengambil Bai’at di tangannya. Selepas hanya beberapa hari, Ijazat dan Khilafat telah diberikan kepadanya sekali lagi.
Selepas kematian Hadhrat Mianji, Hadhrat Imdadullah menjadi terasing hingga membangunkan ketakutan dan kebencian orang. Dia telah menarik dirinya dari tengah-tengah orang ramai dan merayau di padang gurun Punjab. Dia pernah menahan diri dari makan sehingga ke lapan hari.
Selepas mengembara di padang gurun selama enam bulan, pada tahun 1260 Hijrah, Hadhrat Imdadullah sekali lagi menyaksikan Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam mimpi. Dalam mimpi ini, Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam berkata:
"Marilah kepada kami." Oleh itu, beliau telah diatasi dengan keinginan yang kuat untuk pergi ke Madinah.

Kesusahan Di Makkah Mukarramah

Pada usia 28 tahun Haji Imdadullah Rahmatullah Alaih pergi mengerjakan ‘Ibadat Haji. Pada 7 Disember 1845, beliau tiba di Bandares. Dari situ, beliau berlepas ke Arafat. Apabila dia sampai ke Makkah, beliau menghadapi banyak kesulitan.. Selama sembilan hari dia tidak mempunyai makanan sama sekali. Dia hanya bergantung hidup dengan meminum air Zamzam.
Badan beliau menjadi amat lemah. Apabila masuk hari kesepuluh beliau meminta bantuan dari orang yang dia tahu tetapi tiada sesiapa yang membantu beliau sehinggalah seorang hamba Allah datang dan memberikan 100 Riyal kepadanya. Semenjak dari bulan itu, pada setiap bulan dalam hidupnya beliau sentiasa mendapat 100 Riyal. Dia tidak pernah mengalami kesusahan selepas itu untuk mendapatkan keperluan beliau. Allah mengatur penghidupan hambaNya yang Salih dengan cara yang pelik.
Terdapat satu kejadian di mana empat orang bernama Muhammad yang pakar dalam bidang Hadits dan Tafsir iaitu Muhammad bin Jarir Tabari, Muhammad bin Harun, Muhammad bin Nasaf dan Muhammad bin Ishaq. Keempat-empat Muhammad dalam perjalanan dan telah terkandas. Mereka menjalankan undi di kalangan mereka bagi orang yang akan bertanggungjawab untuk menguruskan makanan. Nama Muhammad bin Ishaq keluar. Muhammad bin Ishaq tidak mengenali sesiapa pun, jadi dia melibatkan dirinya dalam Solat. Tiba-tiba, seorang datang di pintu dan dia memanggil Muhammad bin Jarir. Orang itu kemudian membentangkan lima puluh riyal untuk beliau bagi pihak gabenor Mesir. Beliau mengambil nama Muhammad bin Harun dan dibentangkan lima puluh riyal untuknya. Beliau memberi Muhammad bin Nasaf Zafar lima puluh riyal. Beliau juga memberi Muhammad bin Ishaq lima puluh riyal. Kemudian dia berkata bahawa gabenor Mesir telah tidur dan dalam tidurnya beliau telah diarahkan untuk membantu empat Muhammad yang terkandas.
Haji Imdadullah Rahmatullahi Alaihi juga telah terkandas. Dia mengatakan bahawa dia tahu bahawa ini adalah ujian dari sisi Allah. Jika anda sukakan Tanah Haram, anda perlu menjalani kesukaran dan kesusahan supaya anda membayar harga yang sepatutnya semasa berada di sana. Apabila dia kembali selepas Haji, hati dan fikiran beliau kekal kepada Masjid Al-Haram. Dia mempunyai keinginan membara untuk kembali ke Makkah Mukarramah. Apabila dia kembali dari Haji, beliau membuat suatu niat yang mantap bahawa satu hari nanti dia akan membuat Hijrah dan kembali ke Makkah Mukarramah.

Kerja Pergerakan Agama

Selepas selesai menunaikan Hajinya, Hadhrat Haji Imdadullah terus bersuhbat dengan Hadhrat Shah Ishaq Muhajir Makki dan Para Masyaikh lain bagi mendapatkan manfaat Ruhani daripada mereka. Hadhrat Shah memberitahunya bahawa selepas menziarahi Madinah dia harus kembali ke India. Hadhrat Sayyid Qudratullah Banarasi Makki menghantar beberapa murid untuk menemaninya ke Madinah. Selepas menziarahi kubur Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, dia menghasilkan limpahan Faidhz di Madinah.
Semasa di Madinah beliau menyatakan hasratnya untuk kekal di sana untuk bersuhbat dengan Hadhrat Shah Ghulam Murtaza Jhanjhanwi Madani, yang menasihatinya supaya bersabar untuk sementara waktu. Selepas beberapa hari, beliau kembali ke Makkah di mana beliau kekal untuk beberapa hari sebelum kembali ke India.
Selepas Hadhrat Haji Imdadullah kembali ke India, orang ramai mula untuk meminta beliau menerima Bai'at mereka tetapi dia dengan rendah hati menolak. Dia hanya mula menerima Bai’at ini apabila beliau benar-benar yakin bahawa ia adalah kehendak Allah. Walaupun dia menempuh melalui perjalanan Bai’at, namun kerinduan untuk berhijrah meningkat setiap hari.
Kemudian, telah berlaku pemberontakan pada tahun 1857. Selepas pergolakan ini, beliau mengucapkan selamat tinggal selama-lamanya untuk India. Beliau meninggalkan India melalui Punjab, melawat kubur orang-orang Salih di Hyderabad perjalanan. Selepas itu, beliau memulakan perjalanan dari Karachi untuk Mekah. Hadhrat Haji Imdadullah tinggal di Ribat Seth Ismail di Gunung Safa untuk beberapa ketika. Beliau meluangkan kebanyakan masanya dalam bersendirian dan Muraqabah dan beliau tidak banyak mengaitkan diri dengan penduduk Makkah. Walau bagaimanapun, semasa musim Haji, beliau akan berada di tempat awam sebagai mematuhi kehendak Para Jemaah Haji dari India yang datang untuk bertemu dengannya. Mempercayai bahawa Sunnah mewajibkan dia untuk berkahwin, Hadhrat Haji Imdadullah telah bernikah dengan Bi Khadijah pada 6 Februari 1866. Pada 1294 Hijrah, selepas desakan yang besar, para sahabatnya membelikan sebuah rumah di Harratul Bab untuk mereka.
Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullahi ‘Alaih adalah seorang syakhsiah yang hebat dan gelaran yang diberikan kepadanya oleh Para ‘Ulama kontemporari beliau sebagai "Syaikhul-Masyaikh" yang bermaksud Pemimpin Para Pemimpin-pemimpin. Beliau dihormati oleh Para ‘Ulama India dan Pakistan dan juga oleh Para ‘Ulama ‘Arab. Itulah sebabnya gelaran juga diberikan sebgai Syaikhul ‘Arab Wa ‘Ajam yakni pemimpin orang-orang Arab dan bukan Arab. Ketika Hadhrat Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaih kembali ke bandar di tempat yang berhampiran Thana Bhawan. Maulana Qasim Nanotwi Rahmatullah Alaih, Maulana Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah Alaihi dan ‘Ulamak lain yang kerap bersama Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaih telah mengambil Bai’at di tangannya.
Secara amnya apabila seseorang mendengar nama-nama Para ‘Ulama seperti Hadhrat Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alaih, Hadhrat Maulana Qasim Nanotwi Rahmatullah Alaihi, Hadhrat Maulana Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah Alaih, seseorang akan berfikir bahawa mereka ini adalah orang-orang kudus yang besar yang hanya duduk di sudut Masjid. Itu bukan hal keadaan mereka. Mereka ini adalah personaliti yang mempunyai I'tidal lengkap yang sederhana dalam kehidupan mereka.
Haji Sahib menjadi sangat masyhur di dunia Arab. Terdapat kira-kira 500 atau lebih ‘Ulama yang telah mengambil Bai’at atas tangan Haji Imdadullah Sahib Rahmatullah Alaih. Apabila kita melihat kehidupan Para Akabirin, kita tidak mendapati begitu banyak ‘Ulama yang telah mengambil Bai’at apabila seseorang yang zahir dan nampaknya mempunyai pengetahuan tradisional yang sangat kecil.


Beberapa Ciri Khasnya

Salah satu kualiti yang sangat cemerlang beliau adalah bahawa dia seorang yang sangat memudahkan dan sangat toleran. Itulah sebabnya dalam majlis beliau orang-orang yang tidak mengikut Ahli Sunnat Wa Jamaat juga turut menghadiri majlis perhimpunannya. Beliau tidak pernah mengambil pandangan buruk ke atas mereka. Hanya kebimbangan beliau ialah Islah dan mengambil orang-orang dan membuat mereka lebih dekat dengan Allah.
Seorang yang sangat dekat dengan Haji Sahib Rahmatullah Alaih ialah Maulana Rahmatullah Kiranwi Rahmatullah Alaihi. Dia adalah seorang ahli pemidato yang sangat hebat dan pihak British juga mencari dia. Beliau juga telah melarikan diri dan sampai ke Makkah Mukarramah bersama dengan Haji Imdadullah Sahib. Ahmad Deedat Rahmatullah Alaih mendapat manfaat daripada buku Izharul Haqq karangan Hadhrat Maulana Rahmatullah Kiranwi Rahmatullah Alaih.
Terdapat Madrasah dinamakan Madrasah Saulatiyyah di Makkah Mukarramah. Saulatiyyah berasal dari perkataan Saulat. Apabila Maulana telah pergi ke Makkah Mukarramah beliau meminta beberapa orang untuk membantu mewujudkan Madrasah di Makkah Mukarramah. Jadi seorang wanita dari Calcutta bernama Saulat telah memberikan wang. Maulana menubuhkan Madrasah di Makkah Mukarramah dengan wang beliau dan itulah sebabnya mengapa Madrasah itu dinamakan Saulatiyyah. Maulana Rahmatullah Kiranwi Rahmatullah Alaih tinggal sangat dekat dengan Haji Sahib di Makkah Mukarramah dan di mana kedua-dua mereka meninggal dunia.

Perkahwinannya
Haji Sahib berkahwin pada usia yang sangat tua 55 tahun. Beliau berkahwin sebanyak tiga kali. Isteri pertama meninggal dunia. Isteri kedua adalah buta. Yang ketiga ialah seorang wanita yang mahu berkhidmat kepadanya. Tetapi, semua perkahwinan beliau adalah pada usia tua dan dia hanya berkahwin dengan niat bahawa seseorang tidak boleh menjadi Wali Allah yang sebenar selagi dia tidak bernikah. Nikah adalah penting. Oleh kerana ini, beliau berkahwin dengan Bi Khadijah pada 6 Februari 1866 / 1294 Hijrah. Mahar perkahwinan beliau adalah enam puluh riyal.

Kematiannya
Tubuh Haji Imdadullah adalah yang pendek, lemah kerana Mujahadah, Riyadhah dan kurang makan dan tidur. Dalam tahun-tahun terakhir badannya merosot ke tahap yang membawa kepada kematiannya. Setelah mencerahkan dunia gelap ini untuk tempoh 84 tahun, 3 bulan dan 20 hari, dia sampai kepada Mahbubnya pada masa Azan Fajar pada hari Rabu, 12 atau 13 Jamadil Ukhra 1317 Hijrah bersamaan 18 Oktober 1899. Menurut setengah riwayat, beliau wafat ketika berusia 81 tahun. Dalam pusakanya dia meninggalkan sebatang tongkat, dua pasang pakaian musim sejuk dan dua pasang pakaian musim panas. Beliau dikebumikan di Jannatul Ma'laa di samping kubur Maulana Rahmatullah Keranwi pengasas Madrasah Saulatiyyah di Makkah Mukarramah. Semoga Allah Ta'ala meningkatkan martabat Haji Sahib. Amin.

Karya Penulisannya

Dalam karya Hadhrat Haji Imdadullah terdapat beberapa buku yang ditulis oleh beliau. Ini masih boleh didapati dan yang disenaraikan di bawah ini:

1.      HASHIYAH MATSNAWI MAULANA RUMI - Ini adalah penjelasan dalam bahasa Parsi pada Matsnawi Ma'nawi oleh Hadhrat Maulana Jalalludin Rumi. Semasa hayat Haji Imadadullah hanya dua bahagian saja dicetak dan selebihnya telah dicetak selepas kematiannya.
2.      GHIZA-E-RUH (Penyuburan Ruh) - Beliau menulis buku ini dalam tahun 1264 Hijrah. Berkenaan Hadhrat Miyanji Nur Muhammad juga dibincangkan. Buku ini terdiri daripada 1600 ayat-ayat puisi.
3.      JIHAD-E-AKBAR (Jihad Terbesar) - Beliau mengarang kitab ini dalam tahun 1268 Hijrah. Kitab ini pada asalnya adalah sebuah karya berbahasa Farsi dalam puisi oleh pengarang lain. Hadhrat Haji Imdadullah telah menterjemahkan ke dalam bahasa Urdu. Kitab ini terdiri daripada 17 muka surat dengan 679 ayat.
4.      MATSNAWI TUHFAHTUL USHAQ (Matsnawi - Hadiah Untuk Kekasih) – Kitab ini terdiri daripada 1324 ayat-ayat puisi dan telah disusun pada tahun 1281 Hijrah.
5.      RISALAH DARD GHAMNAK (Risalah Sakit Kerisauan) - Ia terdiri daripada 5 halaman dengan 175 ayat.
6.      IRSHAD-E-MURSHID (Arahan Murshid) - Buku ini memperkatakan tentang amalan Wazaif, Muraqabat, Awrad dan Syajarah 4 Salasilah. Ia telah ditulis pada tahun 1293 Hijrah.
7.      DHZIYAUL QULUB (Kilauan Hati) - Buku ini adalah dalam bahasa Parsi. Hadhrat Haji Imdadullah menulis buku ini di Makkah Mukarramah pada tahun 1282 Hijrah atas permintaan Hadhrat Hafiz Muhammad Yusuf anak Hadhrat Hafiz Muhammad Zamin. Hadhrat Thanwi menulis dalam Malfuzat bahawa Haji Imdadullah telah berkata, "Saya telah memadamkan dua pertiga daripada Dhziyaul Qulub kerana saya dimaklumkan oleh Ilham Ilahi bahawa adalah tidak sesuai untuk mendedahkannya. Dalam dua pertiga tersebut telah dituliskan kesan Asyghal.
8.      WAHDATUL WUJUD
9.      FAISLAH HAFT MASALAH - Sebuah buku pada menjelaskan tujuh isu-isu kontroversi.
10.  GULZAR-E-MA'RIFAT
11.  IKLEELUL QURAN - Tafsir al-Quran dalam Arabi.

Himpunan sepuluh daripada hasil karya beliau telah dihimpunkan dalam sebuah kitab yang bernama Kulliyat Imdadiyyah.


HAJI IMDADULLAH MUHAJIR MAKKI RAHMATULLAH ALAIH

Beliau merupakan Syaikh ‘Arab dan ‘Ajam, mata air manfaat dan pengetahuan Ruhani, rumah haqiqat keruhanian dan kehalusan Ruhani yang misteri. Nama asal yang diberikan kepadanya oleh bapanya adalah Imdad Hussain. Walau bagaimanapun, Hadhrat Syaikhul Mashaikh Hadhrat Maulana Muhammad Ishaq Muhaddits Dehlawi Rahmatullah ‘Alaih yang telah melihat keajaiab dan kebolehan Ruhani beliau maka dinasihatkan agar menukarkan nama kepada Imdad Ilahi. Adalah atas sebab ini beliau dikenali dengan nama Imdadullah. Nama bapanya Hadhrat Hafiz Muhammad Amin Bin Syaikh Hafiz Buddha Bin Syaikh Hafiz Bulaqi Bin Syaikh ‘Abdullah Bin Syaikh Muhammad Bin Syaikh ‘Abdul Karim. Pada laras ke-55 nenek moyang keturunannya bertemu dengan Hadhrat Ibrahim Bin Adham yang juga nenek moyang keruhanian Hadhrat dalam Silsilah Ruhani. Walaupun ini adalah pandangan yang masyhur, namun Hadhrat Maulana Ashraf ‘Ali Thanwi telah membuktikan dalam kitab Tarjihur Raaji bahawa dalam keturunan Hadhrat ini terdapat Farkh Shah Faruqi tetapi tiada Hadhrat Ibrahim Bin Adham. Hadhrat Haji Imdadullah adalah keturunan Amirul Mukminin Hadhrat ‘Umar Bin Khattab Al-Faruq Radhiyallahu ‘Anhu. Dia adalah seorang pengikut Mazhab Hanafi dan merupakan seorang Imam Tariqat Tasawwuf.
Beliau dilahirkan pada hari Sabtu 22 Safar 1233 Hijrah di Nanaotah di daerah Saharanpur. Nanaotah adalah kira-kira 20 kilometer dari Saharanpur. Nanaotaoh adalah tempat asal datuk ibunya. Hadhrat Haji Imdaullah mempunyai dua abang bernama Zulfiqar anak sulung dan Fida Husain. Nama adik bongsu adalah Bahadur ‘Ali Shah. Beliau juga mempunyai adik perempuan bernama Bi Wazirun Nisa.
Pada usia 3 tahun Hadhrat telah dihantarkan ke pangkuan Hadhrat Sayyid Ahmad Syahid yang memberikannya dengan Bai’at Tabarruk. Apabila Hadhrat berusia 7 tahun, ibunya Bibi Hasini, anak perempuan Hadhrat Syaikh ‘Ali Muhammad Siddiqi Nanatowi meninggal dunia. Cintanya untuk Hadhrat begitu kuat hingga dia tidak boleh bertolak ansur walaupun dengan renungan sesiapa pun kepadanya. Oleh itu, dia telah membuat wasiat:
"Hormati wasiatku ini. Tiada siapa yang harus menyentuh anak saya ini. "
Berbangkit dari pematuhan ketat wasiat ini, pendidikan Hadhrat telah tidak begitu diberikan perhatian. Walau bagaimanapun, kerana dia telah ditakdirkan untuk satu hari menjadi panduan bagi manusia dan perantara ‘Ulum Batiniyyah dan menyimpan Asrar Ruhaniyyah, telah tertanam di dalam hatinya kerinduan semulajadi untuk menghafaz Al-Quran. Oleh itu walaupun ketiadaan galakan daripada orang lain, dia dengan kehendaknya sendiri telah menghafal Al-Quran. Walaupun banyak halangan, dia akhirnya menamatkan hafazan Al-Quran dengan bantuan Tuhan.
Pada 1249 Hijrah apabila Hadhrat berusia 9 tahun, beliau dengan disertai Hadhrat Maulana Mamluk ‘Ali telah pergi ke Delhi di mana beliau memulakan penghasilan ‘Ulum Zahiriyyah dari Para Masyaikh terkenal masa itu. Dia hanya bermula dengan beberapa kitab Farsi rendah dan buku-buku tatabahasa ‘Arab, apabila terdapat di dalam dirinya kerinduan untuk ‘Ulum Batiniyyah. Hubungan Allah adalah berbeza dengan orang yang berlainan.

Allah Ta'ala mengatur keadaan, cara dan kaedah untuk melaksanakan sesuatu tugas yang Dia bercadang mengenakan ke atas seseorang dan Dia kemudian mewujudkan keupayaan Taufiq pada orang yang mempunyai kesungguhan untuk melaksanakan fungsi tugas tersebut. Oleh itu, walaupun sebelum pencapaian Hadhrat dalam ‘Ulum Zahiriyyah, kerinduan yang kuat untuk ‘Ulum Batiniyyah dibangunkan di dalam dirinya.
Oleh itu pada usia 18 tahun, Hadhrat mengambil Bai’at dengan Hadhrat Maulana Syaikh Nasiruddin Naqshabandi. Beliau memperoleh darinya pelbagai Zikir Azkar Silsilah Nasqhabandi. Hadhrat Syaikh Nasiruddin adalah Khalifah Syaikhul Mashaikh Shah Muhammad Afaq serta pelajar dan anak menantu Penguasa Hadits pada masa itu Hadhrat Syaikhul Hadits Shah Muhammad Ishaq Muhaddits Dehlawi. Beliau juga mempunyai penghormatan dan berbangga menjadi pelajar Hafiz Hadits Shah ‘Abdul ‘Aziz.
Selepas hanya beberapa hari dengan Hadhrat Maulana Syaikh Nasiruddin Naqshabandi, jubah Khilafat telah diberikan kepada Hadhrat Haji Imdadullah. Beliau kemudian memulakan pengajian Mishkat Syarif di bawah Hadhrat Maulana Muhammad Qalandar Muhaddits Jalalabadi. Beliau juga, mempelajari Hisne Haseen dan Fiqh Akbar di bawah Hadhrat Maulana ‘Abdur Rahim Nanatowi. Kedua-dua Masyaikh tersebut adalah pelajar khas Hadhrat Mufti Ilahi Bakhsh Kandahlawi pengarang Bahagian Ketujuh Matsnawi Ma'nawi. Hadhrat Imdadullah mengkaji Matsnawi Ma'nawi yang merupakan khazanah ilmu Ma'rifat di bawah Hadhrat Shah ‘Abdur Razzaq yang belajar di bawah Maulana Abul Hassan Kandahalawi yang telah diperolehi dari bapanya Hadhrat Mufti Ilahi Bakhsh. Hadhrat Mufti telah memperoleh pengetahuan berkenaan Matsnawi dalam Alam Mimpi dari penulis Matsnawi iaitu Hadhrat Maulana Rumi sendiri yang juga telah melantik Hadhrat Mufti Sahib untuk menyusun Daftar Ketujuh Matsnawi.
Hadhrat telah membuat kajian Matsnawi sebagai satu amalan tetap. Hadhrat Haji Imdadullah dengan hati yang sudah disucikan dan dihiaskan telah mendapat manfaat dari kajiannya itu berbagai perhiasan indah harta perbendaharaan rumah Ma'rifat sebagaimana Matsnawi di bawah pengawasan pihak berkuasa yang mulia telah mengurniakan mengenai perkara ini kepada Hadhrat Mufti Sahib. Akibat dari kajiannya juga ialah peningkatan yang berterusan dalam keamatan kerinduan yang membakar beliau untuk mencapai kasih Ilahi.
Di puncak kegelisahannya, beliau telah dirahmati dan dihormati dengan nasib untuk melihat Rasulullah (صلى الله عليه وسلم) dalam mimpi yang telah diterangkan dalam bahagian ini berurusan dengan Hadhrat Miyanji. Ia adalah atas dasar mimpi ini yang Haji Imdadullah berbai’at dengan Hadhrat Miyanji. Hanya selepas beberapa hari di majlis Suhbat dengan Hadhrat Miyanji, jubah Khilafat telah diberikan kepadanya. Setelah diberikan Khilafat itu, Hadhrat Miyanji menguji Haji Imdadullah dengan satu ujian akhir. Oleh itu dia bertanya kepada beliau,
"Adakah anda ingin Taskhir atau Kimiyyah?" (Taskhir adalah ilmu pengetahuan tentang kuasa untuk menundukkan dan mengawal fikiran orang lain, manakala Kimiyyah adalah ilmu Al-Kimia untuk mengubah logam menjadi emas). Apabila mendengar pertanyaan ini, Haji Imdadullah menangis dan berkata,
"Keinginan adalah hanya untuk Mahbub Haqiqi iaitu Allah Ta'ala Cinta Sebenar. Saya tiada ingin untuk apa-apa di dunia ini."
Sebagai tindak balas kepada jawapan ini, Syaikhnya dalam keadaan gembira telah memeluk beliau dan memandikan dia dengan Doa yang banyak. Rantaian limpahan Faidhz berterusan sehingga 1296 apabila bayang-bayang Ruhani Hadhrat Miyanji telah meninggalkan Dunia ini.
Selepas pemergian Hadhrat Miyanji dari Dunia ini, suatu hal keadaan yang menyerap telah mengatasi diri Haji Imdadullah. Akibatnya, beliau membangunkan ketakutan dan kebencian kepada orang ramai. Dia telah menarik dirinya dari tengah-tengah orang ramai dan merayau dalam keadaan liar gurun Punjab yang menjadi rumahnya. Kasih sayang dan ketaatan beliau untuk Sunnah kefaqiran dan kemiskinan menjadi ciri-ciri utama di dalam dirinya. Dia akan menahan diri dari makan sehingga lapan hari. Tidak sebutir makanan pun masuk ke dalam kerongkongnya dalam tempoh kebuluran diri. Hadhrat berkata,
"Sekali, di sebuah selat yang mengerikan, saya bertanya kepada seseorang untuk pinjaman. Walaupun dia mempunyai keupayaan untuk memajukan pinjaman, dia menolak." Pada mulanya Hadhrat telah sedikit terjejas oleh penolakan ini. Bagaimanapun, beliau cepat memahami bahawa apa yang telah berlaku adalah perbuatan Pengendali sebenar iaitu Allah Ta'ala, oleh itu kesedihannya yang sedikit telah digantikan dengan keseronokan.
Selepas itu, bermulalah kejadian Mubashirat yakni mimpi yang benar. Pada satu ketika dia melihat dalam mimpi bahawa Hadhrat Jibrail dan Hadhrat Mikail yang melambangkan hadiah ketuhanan tentang ‘Ilmu pengetahuan, bimbingan Hidayat dan limpahan rezeki. Dalam hal ini Hadhrat Nanatowi telah berkata bahawa Hadhrat Haji Imdadullah Sahib adalah pengeluar Para ‘Ulama.
Akhirnya setelah 6 bulan mengembara di padang pasir, pada tahun 1260 Hijrah Hadhrat diberkati sekali lagi dengan melihat Rasulullah (صلى الله عليه وسلم) di dalam mimpi. Nabi Muhammad Rasulullah (صلى الله عليه وسلم) berkata: "Marilah kepada kami." Secara diam-diam, Hadhrat telah diatasi oleh keinginan yang kuat untuk pergi ke Madinah Munawwarah. Akhirnya pada 8 Dzul Hijjah 1261 Hijrah, beliau mendarat di Bandares yang merupakan pelabuhan dekat dengan Jeddah. Dari sana dia ditolak terus ke ‘Arafat. Setelah selesai Haji beliau kekal dalam majlis Suhbat Hadhrat Shah Ishaq Muhajir Makki dan lain-lain Masyaikh serta mendapatkan manfaat Ruhani daripada mereka. Sebahagian daripada nasihat yang Hadhrat Shah Ishaq Sahib berikan kepadanya ialah,
"Anggaplah diri anda sebagai yang paling rendah dalam seluruh penciptaan. Pantang makanan Haram dan Mushtabah adalah sangat penting, seketul makanan yang Haram atau Mushtabah pasti membahayakan."
Hadhrat Shah Ishaq Sahib mengarahkan beliau untuk melihat dalam Muraqabah,
"Apa, adakah anda tidak tahu bahawa Allah melihat?"
Hadhrat Shah Sahib telah dimaklumkan oleh Hadhrat Haji Imdadullah bahawa selepas ziarah Madinah Tayyibah, dia akan kembali ke Hindustan. Beliau menambah,
"Insya Allah, selepas pemutusan semua hubungan anda akan datang lagi. Kemudian anda akan kekal." Hadhrat Sayyid Qudratullah Benaresi Makki yang terkenal dengan Karamatnya telah menghantar beberapa muridnya untuk menemani Hadhrat Haji Imdadullah ke Madinah Munawwarah dengan arahan,
"Bawa dia dengan cermat dan bawa dia kembali ke sini."
Akhirnya keinginannya telah dipenuhi. Selepas menziarahi Maqam Suci Rasulullah, beliau menerbitkan Fuyudhz di tempat yang suci. Semasa di Madinah, ketika dalam Muraqabah di Raudhah iaitu kawasan yang dikenali sebagai taman daripada taman-taman Syurga Jannah iaitu kawasan di antara Maqam Kubur Suci yang diberkati dan Mimbar, beliau diberi penghormatan untuk menziarahi Rasulullah (صلى الله عليه وسلم) yang meletakkan satu serban di atas kepalanya.
Ketika di Madinah, Hadhrat menyatakan hasrat beliau untuk hidup di Madinah Munawwarah kepada Hadhrat Shah Ghulam Murtadhza Jhanjhanwi Madani yang juga menasihati beliau supaya bersabar untuk sementara waktu, kerana dia akan kembali dengan izin Allah. Selepas beberapa hari, dia kembali ke Makkah Mukarraamah. Di sini dia tinggal beberapa hari sebelum kembali ke Hindustan.
Pada tahun 1296 Hijrah selepas kembali ke Hindustan, para pencari dan Talibin Suluk berkeras hendak berbai'at kepada Hadhrat Haji Imdadullah. Walau bagaimanapun, beliau dengan merendahkan diri telah menolak dengan baik. Tetapi arahan daripada pilihanNya yang memaksa dirinya untuk mengemukakan kepada kehendak Para Talibin. Oleh itu bermulalah proses amalan Bai’at. Hanya setelah beberapa hari, kakak iparnya bermimpi melihat Rasulullah (صلى الله عليه وسلم) berkata:
"Bangunlah! merupakan sediakan makanan kepada tetamu Imdadullah ini yang merupakan Para ‘Ulama."
Antara ‘Ulama yang pertama yang menjadi murid Hadhrat Haji Imdadullah adalah Hadhrat Maulana Rashid Ahmad Gangohi. Dia berbai’at dalam tahun 1263 Hijrah. Beberapa hari selepas itu diikuti Hadhrat Maulana Qasim Nanatowi pengasas Darul ‘Ulum Deoband. Adalah mengejutkan bahawa Hadhrat Nanatowi adalah hamba yang berkhidmat kepada Hadhrat Haji Imdadullah sebelum Hadhrat Gangohi. Pada masa itu Hadhrat Gangohi tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan Hadhrat Haji Sahib. Apabila kadang-kadang Ustaz mereka akan melangkau pelajaran Sahih Muslim disebabkan kedatangan Hadhrat Haji Imdadullah Sahib, Hadhrat Maulana Gangohi akan berkata,
"Tuan Haji Sahib yang baik telah dating, maka pelajaran kita telah ditutup." Kata-kata ini dikatakannya sebagai suatu sindiran. Hadhrat Nanatowi bertindak balas berkata,
"Oh! Jangan berkata demikian. Beliau amat suci dan antara orang pilihan."
Tambahan pula Haji Imdadullah telah memberikan Khilafat pertama kepada Hadhrat Gangohi ketika berada di Thana Bhawan pada tahun 1266 Hijrah manakala Hadhrat Nanatowi memperolehi Khilafat semasa bersama Hadhrat Haji Imdadullah semasa menunaikan Haji di Makkah kira-kira pada tahun 1282 Hijrah. Apabila kedua-dua ‘Ulama terkemuka berbai’at kepada Hadhrat Haji Imdadullah Sahib, Para ‘Ulama lain juga berpaling ke arah beliau. Antara Para ‘Ulama yang memasuki Silsilah di tangan Haji Imdadullah adalah seperti berikut:

1.      Maulana Abdur Rahman Kandhalawi
2.      Maulawi Muhammad Hasan Panipati
3.      Hadhrat Maulana Muhammad Yaqub - Mudarris pertama Deoband
4.      Hafiz Muhammad Yusuf Bin Hafiz Muhammad Zamin
5.      Maulana Hakim Gumushanawi Rampuri
6.      Maulana Faizul Hasan Saharanpuri dan Para ‘Ulama kanan yang lain.
Semangat dan kerinduan yang semakin meningkat hari demi hari adalah terhasil di dalam dirinya keinginan untuk berhijrah. Walaubagaimanapun, memandangkan pergerakan Para Akabir adalah tertakluk kepada arahan, hasrat ini kekal sebagai keinginan yang membakar dalam hatinya. Kebetulan, pemberontakan terhadap British berlaku pada tahun 1276 Hijrah /1857 Masihi. Selepas pergolakan ini, Hadhrat Haji Imdadullah Sahib menawarkan selamat tinggal selama-lamanya untuk Hindustan.
Karamat yang terbit daripada Hadhrat Haji Imdadullah adalah begitu banyak yang di luar skop buku ringkas ini namun tidak pula menghairankan kerana Karamat tidaklah dilihat sebagai sesuatu yang istimewa oleh Para Ahlullah Auliya Allah. Malah setiap perbuatan mereka adalah Karamat. Oleh itu, perbahasan berkenaan Karamat beliau ditinggalkan. Sesiapa yang berhasrat untuk mengetahui tentang Karamat ini perlu merujuk kepada karya Karamaat-e-Imdadiyyah dan Kamalat-e-Imdadiyyah yang merupakan karya-karya tulisan Hadhrat Maulana Ashraf Ali Thanwi. Walaupun dalam buku-buku ini, beliau telah mengukuhkan lautan di dalam cawan, ianya bagaimanapun adalah limpahan kekurniaan. Walaubagaimanapun, ini merupakan hasil kerja Hadhrat Thanwi, maka ia sudah pasti boleh dipercayai. Juga dalam Shamaim-e-Imdadiyyah yang boleh ditemui beberapa kisah Karamaat dan anekdot Hadhrat Haji Imdadullah Sahib.
Seorang lelaki telah melihat dalam mimpinya bahawa Hadhrat Haji Imdadullah Sahib memakai Jubah Mubarak Rasulullah (صلى الله عليه وسلم). Hadhrat Maulana Muhammad Qasim berkata bahawa mimpi tersebut adalah jelas dan tidak memerlukan tafsiran. Hadhrat Haji Imdadullah Sahib telah dihiaskan dengan jubah Syari’at dan Tariqat.
Hadhrat Haji Sahib meninggalkan Hindustan melalui Punjab. Dalam perjalanannya beliau melawat kubur Para Auliya di Hyderabad, Sindh. Beliau memulakan perjalanan di Karachi untuk ke Makkah Mukarramah. Untuk beberapa hari beliau tinggal di Ribat Seth Ismail di Gunung Safa. Beliau menghabiskan kebanyakan masanya dalam bersendirian dan Muraqabah bermeditasi, oleh itu dia tidak mempunyai kesempatan untuk mengaitkan diri dengan banyak bersama penduduk Makkah. Walaubagaimanapun, pada hari-hari Haji disebabkan kehendak penganut Tariqat yang dahaga dating dari Hindustan untuk bertemu dengannya, maka Hadhrat Haji Imdadullah akan berada di khalayak umum.
Selepas beberapa lama telah berlalu dalam keadaan ini, arahan dari pilihanNya telah menarik perhatiannya kepada haqiqat bahawa seorang ‘Arif tidak akan meninggalkan mana-mana Sunnah Nabi (صلى الله عليه وسلم), oleh itu nikah adalah juga penting. Pada ketika kesendiriannya itu Hadhrat telah tidak berminat untuk perkahwinan. Tetapi, kerana arahan ini dia telah berkahwin dengan Parindra Khadijah anak perempuan Haji Shafa'at Khan Marhum Rampuri pada 21 Ramadhan Mubarak 1282 Hijrah. Ibu bapanya sudah meninggal dunia. Mahar yang telah ditetapkan adalah 60 Riyal bersamaan sebanyak 125 Rupee atau lebih sedikit.
Pada 1294 beberapa Khuddam Hadhrat Haji Imdadullah, selepas desakan yang agak besar telah membeli untuk Hadhrat sebuah rumah di Harratul Bab. Hadhrat Haji Imdadullah yang berkilauan jantung dan hatinya sentiasa menganggap dirinya sebagai musafir di tempat sementara ini tidak suka mengambil rumah, tetapi desakan Para Khuddam yang memaksa beliau menerima hadiah itu.

Hadhrat Haji Sahib yang tubuhnya pendek dan agak lemah kerana Mujahadat, Riyadhat, pengurangan makanan dan tidur telah melemahkan tubuhnya sehinggakan menjelang akhir hayatnya menjadi sukar bagi beliau untuk bertukar sisinya.
Hadhrat Aqdas Maulana Ashraf Ali Thanwi menyatakan dalam Malfuzatnya perihal Ma'mulat amalan kebiasaan Hadhrat Haji Imdadullah Sahib adalah tinggal berjaga pada waktu malam. Ini adalah semasa Hadhrat Haji Imdadullah Sahib berada di Hindustan. Hadhrat Thanwi meriwayatkan ini berdasarkan satu riwayat Hadhrat Hafiz ‘Abdul Qadir yang merupakan pelajar dan murid Hadhrat Haji Imdadullah Sahib. Perkataan Hadhrat Thanwi adalah:
"Selepas Isyak, Hadhrat pertama sekali diletakkan di atas katil itu. Semua yang hadir melihat Hadhrat, keluar untuk tidur selepas Isyak. Selepas semua ahli jemaah Solat telah meninggalkannya, Hadhrat akan mengarahkan pembantunya untuk menutup pintu Khanqah. Dia kemudiannya akan menebarkan sejadah di dalam masjid dan menjadi leka dalam Zikrullah. Menurut Hafiz Sahib, Hadhrat Haji Imdadullah Sahib akan tidur untuk sementara yang sangat singkat. Apabila Hafiz Sahib membuka mata, dia akan melihat Hadhrat dalam Masjid yang asyik dalam Zikir. Dia tidak pernah terlepas walau sehari pun tidak ada berlalu hari tanpa dia menangis dan membaca puisi dengan hati yang sedih."
Setelah mencerahkan dunia yang gelap ini untuk selama 84 tahun 3 bulan dan 20 hari, dia sampai Mahbub yang dikasihi pada masa Azan Fajar hari Rabu 12 atau 13 Jamadil Akhir 1317 Hijrah, memberikan penduduk dunia kesedihan daripada pemisahan itu. Beliau dikebumikan di Jannatul Ma'la,  Makkah Mukarramah di samping kubur Hadhrat Maulana Rahmatullah Keranwi, pengasas Madrasah Saulatiyyah di Makkah Mukarramah.

Diterbitkan oleh: The Majlis.net
Diterjemahkan oleh: Naqshabandi Akademi Quran Sunnah Hadits

 

2 ulasan:

  1. Assalamu'alaikum Tuan Guru Maulana,

    Saya ingin bertanya, adakah Tuan Guru juga membuka peluang untuk berbaiah ?

    BalasPadam
  2. Waalaikumussalam, Lakukan solat taubat, solat hajat dan solat istikharah, jika hati kuat ingin berbaiah, maka datanglah ke Khanqah.

    BalasPadam